Toplum Ruh Sağlığı Kongresi

Toplum Ruh Sağlığı Kongresi

Moodist Psikiyatri ve Nöroloji Hastanesi olarak 02-03 Kasım 2018 tarihleri arasında Bağlarbaşı Kültür Merkezinde, Kocaeli Üniversitesi Toplum Ruh Sağlığı Birimi tarafından başlatılan Kocaeli Buluşmaları’nı takiben düzenlediğimiz Toplum Ruh Sağlığı Kongresiyle Türkiye’nin ruh sağlığı alanında önde gelen uzmanlarını, araştırmacılarını geniş bir katılımla bir araya getirdik.

Ruh Sağlığı hizmetlerini multidisipliner bir bakış açısıyla ele almak üzere düzenlediğimiz bu kongrede kamu ve özel hastanelerde ruh sağlığı, koruyucu ruh sağlığı ve toplum ruh sağlığı uygulama ve sorunlarına odaklandık.

Toplum Ruh Sağlığı Kongresi’nde ele alınan konular arasında;

Uygulama eksiklikleri, atılması gerekli adımlar-alınması gereken önlemler-, toplum ruh sağlığı politikaları, savaş-göç-terör-insan hakları sorunları, ihmal-istismar-şiddet-intihar-bağımlılık başlıkları yer almaktadır.

Uygulama eksiklikleri, atılması gerekli adımlar- alınması gereken önlemler-, toplum ruh sağlığı politikaları, savaş-göç-terör-insan hakları sorunları, ihmal-istismar-şiddet- intihar -bağımlılık başlıkları yer almaktadır.

Bu kongrenin; toplum ruh sağlığını korumak, ruh sağlığı uygulamalarını iyileştirmek, geliştirmek, toplum ruh sağlığı konusunda farkındalık yaratmak, fikir ve deneyimleri paylaşmak ve yeni fikirler geliştirmek için birlikte çalışma fırsatı yarattığını umuyoruz.

 

Bize Ulaşın