psikolog-olcay-tuna
Uzman Psikolog

Zehra Olcay Tuna

 • Alkol – Madde ve Davranışsal Bağımlılıklar
 • Anksiyete Bozuklukları
 • Travma ve İlişkili Bozukluklar
 • LGBTQ+

İstanbul Bilim Üniversitesi Psikoloji Bölümünü ve Uygulamalı (Klinik) Psikoloji Tezli Yüksek Lisans programını bitirdi. Prof. Dr. Kültegin Ögel’in asistanlığını yaptığı sırada Yeniden Derneği bünyesinde pek çok projede yer aldı. Kadınlara ücretsiz psikolojik destek sunan bir projede psikolog olarak çalıştı. 2 sene süresince Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Bağımlılık Danışma ve Eğitim Merkezi’nde Doç. Dr. Merih Altıntaş ve Doç. Dr. Rabia BİLİCİ supervizyonluğunda psikolog olarak çalıştı.

İki senesi AMATEM yataklı servis olmak üzere yaklaşık beş senedir Özel Moodist Hastanesi’nde psikolog olarak görev yapmaktadır. Görevi süresince bağımlı danışan takibinde Prof. Dr. Kültegin Ögel; poliklinikte takip ettiği diğer danışanlarla ilgili Prof. Dr. Önder Kavakçı, Prof. Dr. A. Tamer Aker ve Doç. Dr. Öğr. Üyesi Selin Birgül Baran tarafından supervize edilmiştir. Aynı zamanda halen Sosyal Politika, Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği (SPoD) bünyesinde LGBTi danışanlarını yine dernek bünyesinde süpervize edilerek takip etmektedir.

Klinik uygulamada;  Mindfulness Temelli Terapiler, Diyalektik Davranışçı Terapi (DDT) ve EMDR (Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme) Terapisini kullanmaktadır. Halen  İntegratif Terapi Enstitüsü tarafından Christian Boisson ve Ebru Toksoy verilen ve dört sene sürecek olan İntegratif Terapi eğitimine devam etmektedir.

Lisans: İstanbul Bilim Üniversitesi Psikoloji Bölümü
Yüksek Lisans: İstanbul Bilim Üniversitesi Uygulamalı (Klinik) Psikoloji Tezli Yüksek Lisans

Terapi Eğitimleri:

 • İntegratif Terapi Eğitimi
 • Diyalektik Davranışçı Terapi
 • EMDR
 • Farkındalık Terapisi

Eğitimler:

 • İntegratif Terapi Eğitimi, 2021-
 • Sosyal Politika, Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği (SPoD), 2021
 • Diyalektik Davranışçı Terapi, 2020
 • Kilit Mülteci Gruplara Yönelik Ruh Sağlığı ve Psikososyal Destek Farkındalık Eğitimi, 2020
 • Ruh Sağlığı Eylem Planı (Rsep) , Dünya Sağlık Örgütü, 2018
 • Moxo Dikkat Performans Testi Uygulayıcı Eğitimi, Moxo Türkiye, 2017
 • EMDR 1. Düzey eğitimi, Davranış Bilimleri Enstitüsü , 2017
 • Farkındalık Terapisi, Kültegin Ögel, 2017
 • Mindfulness Temelli Stres Azaltma – MBSR Programı, Mindfulness, 2017
 • Bağımlılık ile ilgili sorunlara yaklaşımda temel ilkeler, Kültegin Ögel, 2015
 • Motivasyonel Görüşme Teknikleri Kursu-2, Kültegin Ögel, 2015
 • Motivasyonel Görüşme Teknikleri Kursu-1, Kültegin Ögel, 2014
 • SAMBA (Sigara,Alkol,Madde Bağımlılığı Tedavi Programı) Yeniden Derneği, 2014
 • Anksiyete Tuzaklarına Kognitif Davranışçı Terapi Çözümleri  CBT İstanbul, Christine A. Padesky 2014

Seminerler ve Kongreler:

 • 5.İstanbul Bağımlılık Sempozyumu, Obezite Cerrahi ve Alkol. 2021.
 • Moodist Ruh Sağlığı Sempozyumu, DEHB ve Borderline Ayırımı,2020.
 • İstanbul Bağımlılık Sempozyumu, Bağımlılık Tedavisinde İnternet Temelli Yaklaşım: SambaSoft, konuşmacı. 2019.
 • Ulusal Alkol ve Madde Bağımlılığı Kongresi, Bireysel Standart Bir Psikoeğitim Programı (BİBAP), konuşmacı. 2019.
 • Ulusal Psikiyatri Kongresi, Bağımlılık Tedavisinde EMDR Kullanımı, konuşmacı. 2019.
 • İstanbul Bağımlılık Sempozyumu, Bağımlılıkta Nörobilişsel Eğitim. 2019.
 • Mindfulness Sempozyumu, Bağımlılıkta Farkındalık Terapisi. 2019.
 • Boğaziçi Üniversitesi, Bağımlılık Önleme Seminerleri, eğitimci. 2019.
 • Uluslararası Psikofarmakoloji Kongresi, Kaymayı Önlemede Psikoeğitim Yaklaşımları, 2019.
 • Ulusal Alkol ve Madde Bağımlılığı Kongresi, Bağımlılıkta Bilişsel Değerlendirme ve Bireysel Psiko-Eğitim” konuşmacı. 2018.
 • İstanbul Bağımlılık Sempozyumu, Bağımlı Aileleri ile Çalışmak. 2018.
 • Mindfulness Sempozyumu, Bağımlılık ve Mindfulness. 2018.
 • İstanbul Bağımlılık Sempozyumu, Bağımlılık Sorunlarında Kısa Müdahale, konuşmacı. 2018.
 • Ulusal Alkol ve Madde Bağımlılığı Kongresi, “Bağımlılıkta Farkındalık (Mindfulness) Terapisi” konuşmacı. 2017.
 • Ulusal Alkol ve Madde Bağımlılığı Kongresi, “Bir Olgu Üzerinden Naltrekson İmpant Tedavi Süreci” konuşmacı. 2016.
 • Cumhuriyet Kadınları Derneği, Önleme Seminerleri, eğitimci. 2016-2019. (devam etmekte)
 • Ulusal Alkol ve Madde Bağımlılığı Kongresi, “Sağlık Hizmetlerinde Kısa Müdahale”, konuşmacı. 2015.
 • Şiddetli Madde Kullanma İsteğine (Craving) Etki Eden Faktörler. Tuna Z.O., Guliyev C., Tekin K., Ögel K., Poster bildirisi, 2017.
 • Bağımlı Kişilerde Kendine Zarar Verme Davranışını Etkileyen Faktörler. Tekin K., Tuna Z.O., Guliyev C., Ögel, K., Poster Bildirisi, 2017.
 • Sentetik Kannabinoid Ve Diğer Madde Bağımlısı Hastaların Sosyo-Demografik-Ekonomik Özellikler Ve Bağımlılık İle İlişkili Etmenler Yönünden Karşılaştırılması. Guliyev C., Tekin K., Tuna Z.O., Ögel K, Poster Bildirisi, 2017.
 • Moodist Relaps İndeksi (Mori) Ölçeğinin Geliştirilmesi. Ögel K., Guliyev C., Tekin K., Tuna Z.T., Özel Z. Poster Bildirisi, 2017.
 • Bir Ayakta Tedavi Merkezine Başvuran Bireylerin Bağımlılık Şiddeti İle Bazı Bağımlılık Etkenleri Arasındaki İlişki. Altıntaş, M., Tuna Z.O, Hunca, A.N., Yılmaz, N., Ektircioğlu, C., Poster bildirisi, 2016.

Projeler:

 • Bağımlılıkta EMDR: Flash Teknik, DBE ve Moodist Hastanesi, 2019.
 • Moodcog, Sabancı Üniversitesi ve Moodist Hastanesi, 2019.
 • BADEM “Benimle Güvendesin” eğitimleri kapsamında ailelere ve gençlere bağımlılık önleme seminerleri (Eğitmen) 2016.
 • BADEM “Madde Kullanımı ile Mücadele” eğitimleri kapsamında aile hekimlerine ve rehber öğretmenlere yönelik eğitimler (Eğitmen) 2016.
 • SambaSoft, Alkol-madde kullanıcısının bilgilenmesini sağlayan, çevrimiçi (online) çalışan bir psikoeğitim ve kendini izleme programı, proje asistanı 2015.
 • SambaArt, Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinde Alkol ve Madde Kullanımına Yönelik Kısa Müdahale, 2015.
 • T.C Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Madde Bağımlılığında Yapılandırılmış Psiko-Sosyal Müdahale Eğitimi (SAMBA), (Eğitici Asistanı) 2015.

Yayınlar:

 • Fentanyl use disorder characterized by unprescribed use of transdermal patches: a case report. Journal of Addictive Diseases. Journal of Addictive Diseases, 2021.
 • Guliyev C, Kalkan Ö, Tekin K, Tuna ZO, Ögel K. TSSB riski olan ve olmayan kişilerin tercih maddelerine göre madde kullanma özellikleri ve ruhsal sorunlar açısından karşılaştırılması. Anadolu Psikiyatri Derg 2021; 22.
 • Ögel K, Guliyev C, Tuna ZO, Tekin K, Kalkan Ö, Bezek S, Bektaş D. Bağımlılık: İyileşmek için 66 Temel İlke, Moodist Psikiyatri Nöroloji Yayınları. 2020
 • Altıntaş M, İnanç L, Hunca AN, Ektiricioğlu C, Yılmaz N, Tuna ZO, Üney R. Theory of mind, aggression and impulsivity in patients with synthetic cannabinoid use disorders: a case-control study Anadolu Psikiyatri Derg. Year: 2019, Volume: 20, Issue: 3
 • Ögel K, Guliyev C, Tekin K, Tuna ZO, Bektaş D. Bağımlılık Tedavisinde 66 Temel İlke, Moodist Psikiyatri Nöroloji Yayınları. 2018
 • Öztürk M, Ögel K, Evren C, Bilici R. Bağımlılık Tanı, Tedavi, Önleme. Yeşilay Yayınları
 • Ögel K, Bilici R, Bahadır GG, Maçkan A, Tuna O. The effectiveness of the tobacco, alcohol and drug dependence treatment program (SAMBA) on drug users in probation. Anadolu Psikiyatri Derg. 2016; 17(4): 270-277.
 • Bilici R, Ögel K, Bahadır GG, Maçkan A, Orhan N, Tuna O. Denetimli Serbestlikte Madde Kullanıcılarının Tedavi Sürecini Etkileyen Faktörler: Üç Aylık İzlem Sonuçları. Psychiatry and Clinical Psychopharmacology. 2017.
 • BADEM (Bağımlılık Danışma ve Eğitim Merkezi)-Madde Kullanımı ile Mücadele Aile Rehber Kitapçığı

Randevu Talep Edin

  Hemen Ara

   
  Hemen Ara  

  WhatsApp

   
  WhatsApp  

  Randevu Talebi

   
  Randevu Talebi  

  Uzmana Sorun

   
  Uzmana Sorun  
  HIZLI RANDEVU TALEP ET

   X
   RANDEVU TALEBİ LABORATUVAR SONUÇLARI