BİR YOL DÖNEMECİ OLARAK ERGENLİK SÜRECİ

BİR YOL DÖNEMECİ OLARAK ERGENLİK SÜRECİ

Ergenlik dönemi için bir süreç tanımı yapmanın her zaman için daha uygun olduğunu düşünürüm. Birçok kişi başı ve sonunun belli olduğu düşüncesi içerisinde dönem adlandırması yapar ama ergenliği bir değişim ve dönüşüm süreci içerisinde ele almak her zaman için daha uygun gelmektedir. Ergenlik için açıp baktığınızda belli yaş aralıklarının verildiğini görebilirsiniz.  Bu yaş aralığını vermeden geçmemek adına 12-21 olarak belirtebiliriz, lâkin herkesin ruhsallığı biricik ve kendine özgü olduğunu düşündüğümüzde ise bu yaş aralıkları elbet değişime uğrayabilecektir.

Ergenlik sürecinde ilk değişim işaretleri

Ergenlik sürecinde ilk değişim işaretlerini bedenin verdiğini görmekteyiz. Beden görünürlük açısından ilk göze çarpan yer olduğundan kişiye ve çevreye sinyaller vermeye başlar. Kişi bu sırada bu değişimin izleyicisi konumundadır. Neden? Çünkü beden bu değişimi kişinin isteğiyle gerçekleştirmez. Beden değişimleri görünür hale geldikçe kişi kendinde olan bu değişimleri tanıyabilmek adına ayna karşısında vakit geçirmeye başlar. Bu esnada ailelerden sıklıkla “oğlumuz/kızımız ayna karşısından ayrılmıyor” cümlesini duyabilirsiniz.  Unutmamak gerekir ki kişi bu değişim süreci içerisinde kendini yeniden ele alır ve tanımaya çalışır. Çünkü karşısında değişen bir kendilik ve beden imajı vardır. Bu arayış ve tanıma sürecini Kafka’nın “kafesin biri kuş aramaya çıktı” aforizmasına benzetebiliriz. Kişi kafesine kuş arar gibi değişen bir beden ve kimlik arayışına girmektedir. Bu arayışı da önünde yer alan sisli denizde sis kaybolana kadar devam ettirmeye çalışır. Bu sırada aslında kontrol hem kendisinde hem de değildir. Çünkü bu sırada hem ruhsal hem maddi anlamda birilerine bağlıdır ama bir yandan da bu bağımlılık içerisinde bağımsızlık savaşı vermeye başlamıştır.

Ergenlik: artık çocukluğun bittiğinin kabulü

Ergenlik sürecinin en önemli basamaklarından biri artık çocukluk döneminin sona erdiğinin kabul edilmesidir. Bu esnada çoğu son ve bitiş gibi karşımıza bir yas süreci çıkabilir. Bu nedenledir ki ergen kişi aslında bir miktar melankolik ve depresif özellikler gösterebilir. Burada unutmamak gerekir ki tüm bu değişim sürecinin içselleştirilebilmesi ve bir olgunluk seviyesine geçilebilmesi için zamana ihtiyaç vardır. Bu süreç herkesin ruhsallığının biricikliğinden dolayı değişebilir ama el yordamıyla ne hızlandırılabilir ne de yavaşlatılabilir. Ancak burada dikkat etmemiz gereken noktalar bulunmaktadır. Bu süreç esnasında birçok hâl ve hareket “ergen zaten yapar” diye gözden kaçırılabilir. Bu nedenle kırılgan ve duyarlılık düzeyi artmış bu süreç içerisinde bazı durumları “ergenlik bunalımı zaten” diye gözden kaçırmamak gerekir. Çünkü zamana ihtiyaç olan bu süreç içerisinde birtakım sıkıntılar ortaya çıkabilir ve bu da psikiyatrik problemlere neden olabilir. Bu parçalı bulutlu süreçte şimşeklerin de çakabileceğini gözden kaçırmamalıyız.

Peki, hangi durumlar bize bir sıkıntının olduğu sinyalini verir?

–  ebeveynle çatışmalar
–  içe kapanma
–  evden kaçma
–  madde kullanımı
–  intihar girişimi
–  saldırganlık
–  cinsel ilişki denemeleri
–  riskli davranışlar
–  dürtünün organize edilemeyişi, sınır ayarlamama ve eyleme geçme sinyal verici işaretler olabilir.

Burada önemli olan ise bu riskli davranışların seviyesidir. Bu gibi riskli davranışların olduğu durumlarda bir uzmandan destek almanızı öneririz.

Bize Ulaşın