1. KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

Amacımız;

Özel Moodist Hastanesi olarak; T.C. Sağlık Bakanlığı ve uluslararası Kalite Standartları’na eşdeğer olacak şekilde, Hasta ve Çalışan Güvenliğini ön planda tutarak hizmet kalitemizi sürekli iyileştirme ve geliştirme gayreti içerisinde, hastalarımızın ve çalışanlarımızın memnuniyetini en üst noktada tutmayı amaçlamaktayız.

Kalite Yönetim Direktörlüğü Olarak;

 • Kurumsal amaç ve hedeflerimize yönelik çalışmaların takibinin gerçekleştirilmesi,
 • Hasta ve çalışan memnuniyeti ölçülmesine yönelik çalışmaları T.C. Sağlık Bakanlığı Anket Uygulama Rehberi ışığında yürütülmesi,
 • Kalite politikalarımızın ve hedeflerimizin tüm birimlerde benimsenmesinin sağlanması,
 • Tüm birimler adına yapılan iyileştirme çalışmalarının (Düzeltici-Önleyici Faaliyetler) ve analizlerinin değerlendirilmesi, sonuçlarının uygulamaya konulması ve takibinin gerçekleştirilmesi,
 • T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlıkta Kalite Standartları ve Kalite Yönetim Sistemimiz çerçevesinde Öz Değerlendirme sürecinin yönetilmesi ve iyileştirme çalışmalarının gerçekleştirilmesi,
 • Hastanemiz tüm birimlerinde eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi ve karşılanması için gerekli tüm koordinasyonun ve bilgi oluşumunun sağlanması,
 • Hasta, Çalışan, İlaç ve Laboratuvar Güvenliği kapsamında İOS (İstenmeyen Olay Bildirim Sistemi) bildirimlerinin analizleri ve iyileştirme çalışmaları başlatılmaktadır.
1.1. Kalite Yönetim Birimi

Genel Müdür
Başhekim / Mesul Müdür
Kalite Yönetim Direktörü

1.2. Kalite Bölüm Sorumluları
KURUMSAL HİZMETLER
Bölüm Unvanı
Kurumsal Yapı Kalite Yönetim Direktörü
Kalite Yönetimi Kalite Yönetim Direktörü
Doküman Yönetimi Kalite Yönetim Direktörü
Risk Yönetimi İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı
İstenmeyen Olay Bildirim Sistemi Kalite Yönetim Direktörü
Afet ve Acil Durum Yönetimi İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı
KBRN Tehlikelerin Yönetimi İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı
Eğitim Yönetimi Eğitim Yönetimi Sorumlusu

 

HASTA VE ÇALIŞAN ODAKLI HİZMETLER
Bölüm Unvanı
Hasta Deneyimi Hasta Hizmetleri Müdürü
Hizmete Erişim Hasta Hizmetleri Müdürü
Yaşam Sonu Hizmetler Temizlik Hizmetleri Sorumlusu
Sağlıklı Çalışma Yaşamı İnsan Kaynakları Müdürü

 

SAĞLIK HİZMETLERİ
Bölüm Unvanı
Hasta Bakımı Hemşirelik Hizmetleri Müdürü
Hasta Bakımı 1. Kat Yatan Hasta Servisi Sorumlu Hemşiresi
Hasta Bakımı 2. Kat Yatan Hasta Servisi Sorumlu Hemşiresi
Hasta Bakımı 3. Kat Yatan Hasta Servisi Sorumlu Hemşiresi
Hasta Bakımı 4. Kat Yatan Hasta Servisi Sorumlu Hemşiresi
İlaç Yönetimi Eczane Mesul Müdürü
Enfeksiyonların Önlenmesi ve Kontrolü Hemşirelik Hizmetleri Müdürü
Temizlik, Dezenfeksiyon ve Sterilizasyon Hizmetleri Temizlik Hizmetleri Sorumlusu
Radyasyon Güvenliği Radyoloji Ünitesi Sorumlu Teknikeri
Acil Servis Acil Servis Sorumlu Hemşiresi
Biyokimya Laboratuvarı Biyokimya Laboratuvarı Sorumlu Teknikeri

 

DESTEK HİZMETLERİ
Bölüm Unvanı
Tesis Yönetimi Teknik Hizmetler Sorumlusu
Otelcilik Hizmetleri Satın Alma ve Otelcilik Hizmetleri Müdürü
Bilgi Yönetim Sistemi Bilişim Sistemleri Sorumlusu
Malzeme ve Cihaz Yönetimi Satın Alma ve Otelcilik Hizmetleri Müdürü
Tıbbi Kayıt ve Arşiv Hizmetleri Tıbbi Kayıt ve Arşiv Sorumlusu
Atık Yönetimi Çevre Mühendisi
Dış Kaynak Kullanımı Satın Alma ve Otelcilik Hizmetleri Müdürü

 

GÖSTERGELERİN İZLENMESİ
Bölüm Unvanı
Göstergelerin İzlenmesi Kalite Yönetim Direktörü

1.3. Komitelerimiz ve Ekiplerimiz

Komitelerimiz

HASTA GÜVENLİĞİ KOMİTESİ ÜYELERİ
Başhekim / Mesul Müdür
Genel Müdür Yardımcısı
Kalite Yönetim Direktörü
Hemşirelik Hizmetleri Müdürü
Eczane Mesul Müdürü
Hasta Hizmetleri Müdürü
İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı
Temizlik Hizmetleri Sorumlusu
Bilişim Sistemleri Sorumlusu
Biyokimya Laboratuvarı Sorumlu Teknikeri
Radyoloji Ünitesi Sorumlu Teknikeri

 

ÇALIŞAN SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOMİTESİ ÜYELERİ
Genel Müdür
İşyeri Hekimi
Kalite Yönetim Direktörü
Hemşirelik Hizmetleri Müdürü
İnsan Kaynakları Müdürü
İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı

 

EĞİTİM KOMİTESİ ÜYELERİ
Genel Müdür Yardımcısı
Kalite Yönetim Direktörü
Hemşirelik Hizmetleri Müdürü
İnsan Kaynakları Müdürü
Hasta Hizmetleri Müdürü
Eğitim Yönetimi Sorumlusu
İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı
Eczane Mesul Müdürü

 

TESİS GÜVENLİĞİ KOMİTESİ ÜYELERİ
Genel Müdür Yardımcısı
Kalite Yönetim Direktörü
Hemşirelik Hizmetleri Müdürü
İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı
Hasta Hizmetleri Müdürü
Temizlik Hizmetleri Sorumlusu
Teknik Hizmetler Sorumlusu
Biyokimya Laboratuvarı Sorumlu Teknikeri
Radyoloji Ünitesi Sorumlu Teknikeri

 

ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ ÜYELERİ
Başhekim / Mesul Müdür
Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı
Biyokimya Uzmanı
Dâhiliye (İç Hastalıkları) Uzmanı
Kalite Yönetim Direktörü
Hemşirelik Hizmetleri Müdürü
Eczane Mesul Müdürü
Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi

 

KALİTE YÖNETİM KOMİTESİ ÜYELERİ
Genel Müdür
Genel Müdür Yardımcıları
Başhekim / Mesul Müdür
Kalite Yönetim Direktörü
Hemşirelik Hizmetleri Müdürü
İnsan Kaynakları Müdürü
Eczane Mesul Müdürü
Hasta Hizmetleri Müdürü
İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı
Eğitim Yönetimi Sorumlusu
Temizlik Hizmetleri Sorumlusu
Teknik Hizmetler Sorumlusu
Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi
Biyokimya Laboratuvarı Sorumlu Teknikeri
Radyoloji Ünitesi Sorumlu Teknikeri

 

KLİNİK KALİTE İYİLEŞTİRME KOMİTESİ ÜYELERİ
Başhekim / Mesul Müdür
Genel Müdür Yardımcısı
Dâhiliye (İç Hastalıkları) Uzmanı
Nöroloji Uzmanı
Kalite Yönetim Direktörü
Hemşirelik Hizmetleri Müdürü
Bilişim Sistemleri Sorumlusu

 

Ekiplerimiz

Çalışan Görüş, Öneri ve Şikâyetlerini Değerlendirme Ekibi
Hasta / Hasta Yakını Görüş, Öneri ve Şikâyetlerini Değerlendirme Ekibi
Hasta ve Çalışan Memnuniyet Anketlerini Değerlendirme Ekibi
İlaç Yönetimi Ekibi
Bina Turu Ekibi
Beyaz Kod Ekibi (Mesai İçi ve Mesai Dışı olmak üzere ekip üyeleri belirlenmiştir.)
Mavi Kod Ekibi (Mesai İçi ve Mesai Dışı olmak üzere ekip üyeleri belirlenmiştir.)
Pembe Kod Ekibi (Mesai İçi ve Mesai Dışı olmak üzere ekip üyeleri belirlenmiştir.)
Kırmızı Kod Ekibi (HAP Üyeleri)
Nütrisyon Destek Ekibi
Bilgi Güvenliği Ekibi
İş Sağlığı ve Güvenliği Ekibi

2. KALİTE POLİTİKAMIZ

 • Kurumumuz misyon ve vizyon değerlerini ön planda tutarak; gelişen teknoloji ile birlikte yenilikleri takip etmeyi amaçlayan ve bu doğrultuda kurum olarak kendimizi geliştirme faaliyetlerini sürdürmek, bakım hizmetinde en üst noktaya ulaşmak ve sunulan her hizmette standartlara uygun sağlık hizmeti vermek.
 • Hastanemizin sunmuş olduğu tüm tanı, teşhis ve tedavi hizmetlerinde, hasta ve çalışan odaklı, güvenli bir ortam oluşturan, multidisipliner bir yaklaşım ile standartlara uygun, sürekli geliştirme ve iyileştirme çalışmalarına açık, hasta ve hasta yakınlarına yönelik tüm eğitim ihtiyaçlarına kurumsal bir dil ile cevap vermeyi amaçlayan ve tedavi sürecinde en iyiye ulaşmak yolunda multidisipliner tıbbi bakım hizmetleri sunmak.
 • Teknolojik yenilikleri, bilimsel gelişmeleri takip ederek, öneri ve uygulamalar ile hastalarımızın bakım hizmetine sunmak.
 • Standart ve güncel rehberleri takip ederek kaliteli sağlık bakım hizmeti sunmak ve çalışanlarımızı sahada standartlara bağlı olarak sürekli kendini yineleyen dinamik bir ekip ile bakım hizmetlerini sürekli geliştirmeye açık bir alan sağlamak.
 • İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerin de yönetmeliklere uygun faaliyet göstermek, hasta ve çalışan güvenliğini en üst düzeyde korumak adına önlemleri sağlamak ve güvenilir bir çalışma ortamı sağlamak.
 • Kurum içerisinde sürekli olarak yapılan yıllık eğitim planlarına uyum sağlamak, çalışanların eğitimlere katılımını teşvik etmek, sertifikasyon ve dış eğitim faaliyetlerini destekleyerek kurum içinde ki eğitim faaliyetlerini sahada yansıtmak.
 • Hasta hakları birimimizin hastanemizde sunmuş olduğumuz tüm hizmetlerde hasta ve hasta yakınlarında oluşabilecek olumsuz tüm durumlara çözümcül profesyonel bir yaklaşım sergileyerek en iyi hizmet alım sürecini sağlamak.
 • Çalışanların dilek öneri ve şikâyetlerini takip etmek, çalışan temsilcileri ve birim sorumluları ile ortak çalışmaları sağlamak ve sorunlar karşısında gerekli iyileştirme çalışma faaliyetlerini sürdürmek.
 • Bilgi güvenliği yönetim sistemi ve KVKK ile ilgili tüm gerekli tedbirleri uygulamak, risklere yönelik gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak.

Hasta Görüş/Öneri/Şikayet Formu

  Çalışan Görüş/Öneri/Şikayet Formu

    This will close in 20 seconds

    Hemen Ara

     
    Hemen Ara  

    WhatsApp

     
    WhatsApp  

    Randevu Talebi

     
    Randevu Talebi  

    Uzmana Sorun

     
    Uzmana Sorun  
    HIZLI RANDEVU TALEP ET

     X
     RANDEVU TALEBİ LABORATUVAR SONUÇLARI