Hasta Hakları ve Sorumlulukları

Hasta Hakları; uluslararası ve ulusal mevzuat ile teminat altına alınan, tıbbi yardım talep eden ve bu amaçla bir sağlık kuruluşuna başvuran kişinin o sağlık kuruluşunda kendisine verilen bütün hizmet süreci içerisinde haklarının korunması adına yapılan uygulamaların tamamıdır. Hasta Hakları, insan sağlığının yüksek düzeyde korunmasını ve sağlık hizmetlerinin yüksek kalitede verilmesini amaçlar.

Hasta Hakları

  1. Hizmetlerden Yararlanma Hakkı

    Hastanemize başvuran her birey, dil, din, ırk veya mezhep ayrımı yapılmaksızın tüm hizmetlerden yararlanma hakkına sahiptir. Hayatını sağlıkla sürdürmesi için gerekli olan koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetlerinden hakkaniyet içerisinde yararlanma hakkına sahiptir.

  2. Bilgilendirme ve Bilgi İsteme Hakkı

    Hastalarımız hem sağlık durumu hakkında hem de mevcut sağlık hizmetleri ve onlardan nasıl yararlanabileceği konusunda bilgi alma, kendisi ve hastalıklarıyla ilgili belgeleri görme ve edinme hakkına sahiptir.

  3. Rıza ve Onay Hakkı

    Hastalarımız yeterli ölçüde bilgilendirildikten sonra önerilen tedaviyi kabul etme, reddetme ya da durdurulmasını isteme hakkına sahiptir.

  4. Sağlık Kuruluşunu ve Personelini Seçme ve Değiştirme Hakkı

    Hastalarımız hangi tanı ve tedavi yönteminin kullanılacağını, tedavilerinden sorumlu doktor, hemşire ve diğer sağlık personelini seçme ve değiştirme hakkına sahiptir.

  5. Mahremiyet ve Gizlilik Hakkı

    Hastalarımız kişisel bilgilerinin, sağlık durumlarının, teşhis ve tedavi süreçlerinin veya özel ziyaretlerinin içeriğinin gizli tutulmasını talep etme hakkına sahiptir

  6. Saygınlık Görme Hakkı

    Hastalarımız güler yüzlü, nazik, şefkatli yaklaşımla ve temiz çağdaş bir ortamda sağlık hizmeti alma hakkına sahiptir.

  7. Dini Vecibelerini Yerine Getirme Hakkı

    Hastalarımız sağlık tesisinin imkanları ölçüsünde ve tedaviye engel olmadığı sürece dini vecibelerini yerine getirme hakkına sahiptir.

  8. Ziyaret ve Refakat Hakkı

    Hastalarımız hastanemiz tarafından belirlenen usul ve esaslara uygun bir şekilde ziyaretçi kabul etme ve refakatçı bulundurma hakkına sahiptir.

  9. Güvenlik Hakkı

    Hastalarımız can ve mal güvenliklerinin korunması ve sağlık hizmetlerindeki risklerden ve tıbbi hatalardan korunma hakkına sahiptir.

  10. Konsültasyon ve İkinci Görüş İsteme Hakkı

    Hastalarımız tedavisi ile ilgilenen hekim dışında aynı branşta görev yapan bir başka hekimden sağlık durumu hakkında bilgi alma ya da farklı bir branştan bir uzman ile konsültasyon yapılmasını isteme hakkına sahiptir.

  11. Şikayet, Görüş ve Öneri Bildirme Hakkı

    Hastalarımız haklarının ihmali halinde hastanemizde şikayet mekanizmasının başlatılması, gözden geçirilmesi, sonuçlandırılması ve sonucundan haberdar edilmesi hakkına sahiptir.

Hasta Sorumlulukları

Hasta Sorumlulukları; hastanın bir sağlık kuruluşuna başvurmadan ve başvurduktan sonraki süreçte yerine getirmesi gereken ödev ve yükümlülüklerdir diye tarif edilebilir.

  1. Genel Sorumluluklar
    • Hastalarımız kendi sağlığına dikkat etmek için elinden geleni yapmak ve sağlıklı bir yaşam için verilen tavsiyelere uymak ile sorumludur.
    • Kişi uygunsa kan verebilir ya da organ bağışında bulunabilir.
    • Basit durumlarda kişiler kendi bakımlarını yapmak ile sorumludur.
  2. Sosyal Güvenlik Durumu

    Hastalarımız sağlık, sosyal güvenlik ve kişisel bilgilerindeki değişiklikleri zamanında bildirmek ile sorumludur.

  3. Sağlık Çalışanlarını Bilgilendirme

    Hastalarımız yakınmalarını, daha önce geçirdiği hastalıkları, yatarak herhangi bir tedavi görüp görmediğini, eğer varsa halen kullandığı ilaçları ve tüm sağlığıyla ilgili bilgileri tam, eksiksiz bildirmek ile sorumludur.

  4. Hastane Kurallarına Uyma
    • Hastalarımız başvurduğu sağlık kuruluşunun kural ve uygulamalarına uymak ile sorumludur.
    • Hastalarımız Sağlık Bakanlığı ve diğer sosyal güvenlik kurumlarınca belirlenen sevk zincirine uymak ile sorumludur.
    • Hastalarımız, tedavi, bakım ve rehabilitasyon sürecinde sağlık çalışanları ile
      iş birliği içinde olmak ile sorumludur.
    • Hastalarımız tetkik ve tedavi giderlerini ödemek ile sorumludur.
    • Hastalarımız randevulu hizmet veren bir sağlık tesisinden yararlanıyorsa randevunun tarih ve saatine uymak ve değişiklikleri ilgili yere bildirmek ile sorumludur.
    • Hastalarımız hastane personelinin, diğer hastaların ve ziyaretçilerin haklarına saygı göstermek ile sorumludur.
    • Hastalarımız hastane malzemelerine verdiği zararları karşılamak ile sorumludur.
  5. Tedavisi İle İlgili Önerilere Uyma
    • Hastalarımız tedavisi ve ilaçlarla ilgili tavsiyeleri dikkatle dinlemek ve anlayamadığı yerleri sormak ile sorumludur.
    • Hastalarımız tedavisiyle ilgili önerilere uyum sağlayamama durumu söz konusu ise bunu sağlık çalışanına bildirmek ile sorumludur.
    • Hastalarımız sağlık bakım ve taburculuk sonrası bakım planını beklendiği gibi doğru anlayıp anlamadığını belirtmek ile sorumludur.
    • Hastalarımız uygulanacak tedaviyi reddetmesi veya önerilere uymamasından dolayı doğacak sonuçlardan kendisi sorumludur.

Hasta Hakları İhlalinde;

  • Hastanemizin Hasta Hakları Birimine başvurabilirsiniz, O 216 912 17 00 – 1056 (Dahili) numarasını arayarak Memnuniyet Hattı’na ulaşabilirsiniz.
  • İnternet üzerinden hastahaklari.saglik.gov.tr adresine mesaj bırakabilirsiniz.

    This will close in 20 seconds

    Hemen Ara

     
    Hemen Ara  

    WhatsApp

     
    WhatsApp  

    Randevu Talebi

     
    Randevu Talebi  

    Uzmana Sorun

     
    Uzmana Sorun  
    HIZLI RANDEVU TALEP ET

      X
      RANDEVU TALEBİ LABORATUVAR SONUÇLARI