Sinir hastalıkları, hastanelerin nöroloji birimlerinin ilgi alanına giren merkezi ve çevresel sinir sistemine ilişkin bozukluklardır. Beyin, beyincik, omurilik ve çevresel sinir sistemine ilişkin tüm hastalıklar sinir hastalıkları olarak adlandırılır. Bu hastalıklar genel olarak doğumsal sorunlar veya sinir sistemini etkileyen organlarda oluşan hasarlar neticesinde meydana gelir. Oldukça hassas bir yapısı olan sinir sisteminde oluşacak en küçük bir hasar, sağlığı ve hastanın hareket kabiliyetinden yaşam kalitesine kadar her yönden ciddi şekilde etkilenmesine yol açabilir. Bu nedenle sinir hastalıklarında doğru teşhis, erken ve uygun tedavi oldukça önemlidir.

Sinir Hastalıkları
Sinir Hastalıkları Tedavisi

Sinir Hastalıkları Nedir ve Türleri Nelerdir?

Sinir hastalıkları veya nörolojik hastalıklar; beyin, beyin sapı, omurilik, çevresel sinir sistemi ve de kaslara ilişkin hastalıkları içerir. Sinir sistemini ilgilendiren bu hastalıkların cerrahi olmayan tanı, tedavi ve takip uygulamaları Nöroloji kliniklerinde Nöroloji uzmanları tarafından yürütülür. Görülme sıklıkları farklılık gösteren çok sayıda sinir hastalığı mevcuttur. Bu hastalıklardan bazıları şunlardır:

Sinir Hastalıkları Neden Kaynaklanır?

Sinir hastalıklarının gelişiminde rol oynayan pek çok nedenden söz edilebilir. Bunların bazıları çevresel nedenler olmakla birlikte bazıları ise kalıtımsal nedenlerdir. Ailesinde herhangi bir sinir hastalığı öyküsü bulunan bireylerin bu hastalıklara yakalanma olasılığı diğer bireylere olanla önemli ölçüde yükselir. Bununla birlikte sinir hastalıkları nedenleri arasında yer alan genetik dışı faktörler arasında şunlar sayılabilir:

 • Enfeksiyonlar
 • Kazalar, yaralanmalar ve diğer nedenlerden kaynaklı travmalar
 • Metabolik bozukluklar
 • Uzun süre maruz kalınan toksinler
 • Diyabet gibi periferik sinir sistemine zarar veren kronik hastalıklar
 • İleri yaş

Sinir Hastalıkları Belirtileri Nelerdir?

Sinir sistemi hastalıklarında görülen belirtiler hastalığın türü, hastalığa yol açan etken, hastanın sağlık durumu, yaşı gibi birçok değişkene bağlı olarak farklılık gösterir. Bununla birlikte sinir hastalıklarında yaygın olarak görülen bazı belirtiler ise şunlardır:

 • Kollar, bacaklar, ayaklar ve ellerde uyuşma, karıncalanma
 • Hareket ve denge bozuklukları
 • Erken yaşlanma
 • Konuşma bozuklukları
 • Düşünce bozuklukları
 • Unutkanlık ve hafıza kaybı
 • Anksiyete ve diğer bazı psikolojik sorunlar
 • Bayılma, bilinç bulanıklığı veya bilinç kaybı
 • Hastanın kendini sosyal çevreden izole etmesi
 • Gerçeklik algısının kaybedilmesi ve sanrılar
 • Huysuzluk

Sinir Hastalıkları Tanısı Nasıl Konulur?

Sinir hastalıklarına ilişkin belirtilerle sağlık kuruluşlarına başvuran hastalarda öncelikli olarak hekim tarafından fiziksel muayene yapılır. Bu muayene nörolojik hastalıklara ilişkin şüphelerin oluşmasının yanı sıra farklı hastalık olasılıklarının dışlanması açısından da önem taşır. Nörolojik muayene yardımıyla kraniyal sinir fonksiyonları, motor ve duyu kabiliyetleri, denge, koordinasyon, bilinç durumu, refleks durumu gibi pek çok konuda fikir edinilebilir. Duyuların araştırılması açısından nörolojik muayene sırasında iğne batırma, derin duyuların araştırılması için titreşim uygulama gibi yöntemlerden yararlanılabilir. Ayrıca oftalmoskop ile yapılan göz dibi muayenesi de bu alandaki araştırmalarda uygulanabilecek tanı yöntemlerinden bir tanesidir. Nörolojik muayene bulgularının yanı sıra hastanın detaylı şekilde öyküsü alınır, sahip olduğu hastalıklar, genetik yatkınlık durumu ve kullanılan ilaçlar hakkında bilgi edinilir. Buraya kadar elde edilen bulgularla ulaşılan ön tanılara yönelik daha detaylı araştırmalar yapılır. Manyetik rezonans (MR), ultrasonografi (USG), bilgisayarlı tomografi (BT veya CT), pozitron emisyon tomografi (PET), single foton emisyon bilgisayarlı tomografisi (SPECT), elektroensefalografi (EEG), elektromiyografi (EMG), uyarılmış potansiyel testleri ile anjiyografi, biyopsi gibi uygulamalardan yararlanılabilir. Tüm bu tanı yöntemlerinden elde edilen sonuçlar ışığında teşhis konulduktan sonra tedavi süreci planlanır.

Sinir Hastalıklarında Tanı ve Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

Moodist Psikiyatri ve Nöroloji Hastanesi’nde, tüm nörolojik hastalıklarda tanı, cerrahi dışındaki tedavi ve takip uygulamaları yürütülür. Yetişkinlerin yanı sıra çocuk-ergen nörolojisine ilişkin çalışmaların da yürütüldüğü sağlık kuruluşunda elektroensefalogram (EEG), elektromyelografi (EMG) ve daha pek çok nörolojik tanı yöntemleri kullanılarak teşhise yönelik uygulamalar yapılır. Hastalıkların tedavisinde multidisipliner bir yaklaşım gözetilerek beyin, omurilik, beyin sapı, çevresel sinir sistemi ve kaslara ilişkin hastalıkların medikal tedavileri gerçekleştirilir. Son teknoloji imkanlarla geliştirilmiş laboratuvarlarda yapılan çalışmalar ile birlikte tanı ve tedavide kesintisiz bir hizmet sağlanır.

Moodist’te kullanılan tedavi yöntemleri ve destekleyici yaklaşımlar şunları kapsar:

 • İlaç Tedavisi
 • Nörolojik Rehabilitasyon Tedavileri
 • Lomber Ponksiyon
 • Tensilon Testi
 • Anjiografi
 • Girişimsel Nöroradyoloji
 • EMG ve EEG
 • Yataklı Tedavi

Moodist Hastanesinde Sinir Hastalıkları Nasıl Tedavi Edilir?

Sinir hastalıklarında erken tanı ve doğru zamanda doğru teknikle tedavi uygulanması oldukça önemlidir. Erken dönemde tespit edilen sinir hastalıklarında hastalığın ilerlemesi ve dolayısıyla felç, duyu kaybı, hafıza kaybı, kas kaybı gibi olumsuzluklar önlenebilir veya ilerlemesi yavaşlatılabilir. Bazı ciddi nörolojik hastalıklarda tedavi alınmaması halinde yaşamı tehdit edebilecek boyutta komplikasyonlar gelişebilir. Bununla birlikte bazı sinir hastalıklarında teşhis ve tedavinin ardından nörolojik rehabilitasyon uygulamalarından yararlanılarak oluşan hasarın bir kısmı veya tamamı tedavi edilebilir. Sinir hastalıkları, yol açtığı komplikasyonlar ve gerektirdiği tedavi uygulamaları gibi nedenlere bağlı olarak hem hasta hem de hasta yakınları açısından oldukça zor ve zahmetli bir süreci beraberinde getirebilir. Bu süreçte hastanın ailesi ve sevdikleri tarafından verilecek olan destek, hastanın psikolojik yönden güçlü kalmasını sağlayarak tedaviden elde edeceği başarıyı önemli ölçüde artırabilir.

Pek çok sinir hastalığında stres, hastalığı tetikleyici faktörler arasında yer alır. Bu nedenle hastanın stresten uzak kalması, sigara ve alkol kullanımı gibi kötü alışkanlıklardan kaçınması oldukça önemlidir. Bazı hastalarda nörolojik hastalığın yanı sıra psikiyatrik tedaviler de gerekli olabilir. Bu gibi gerekliliklerin ve hekimler tarafından önerilen diğer tüm uygulamaların özenle yerine getirilmesi, sinir hastalıkları ile başa çıkmanın en önemli yoludur. Sinir hastalıkları olan yakınlarınız için yapabileceğiniz en önemli yardım, onların tedavi süreçlerine uyum sağlamaları ve psikolojik yönden kendilerini iyi hissetmeleri için destek vermektir. Çoğunluğu sürekli olarak hastane ortamına girip çıkmayı, zahmetli ve yıpratıcı tedavi uygulamaları geçirmeyi gerektiren sinir hastalıklarında hastalar, onları anlayan ve yargılamadan yanlarında olan destekçilere ihtiyaç duyar. Hastaya ihtiyacı olan bu desteği vererek yalnız olmadığını hissettirmeniz, tedaviye maksimum hassasiyet gösterdiğinden emin olmanız ve hastanın tedavi sürecinde ihtiyaç duyduğu motivasyonu elde etmesine yardımcı olmanız, sinir hastalıkları olan yakınlarınıza yapabileceğiniz en etkili yardım yöntemleri arasındadır.

Bu sayfadaki bilgiler Moodist Psikiyatri ve Nöroloji Hastanesi Medikal Ekibi tarafından hazırlanmıştır.

 • Acil Servis
 • Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı
 • Anksiyete
 • Bağımlılık
 • Beslenme ve Diyet Uzmanı
 • Bipolar Bozukluk
 • Biyokimya
 • Çift Terapisi
 • Cinsel İşlev Bozukluğu
 • Çocuk ve Ergen
 • Dahiliye Uzmanı
 • Danışman Ekibi
 • Depresyon
 • Dil ve Konuşma Terapisti
 • Hemşirelik Hizmetleri
 • Kumar
 • Nöroloji Uzmanı
 • Nöropsikiyatrik
 • Psikiyatrist
 • Psikolog
 • Radyoloji
 • Tedavi Ekibi

Randevu Talep Edin

   This will close in 20 seconds

   Hemen Ara

    
   Hemen Ara  

   WhatsApp

    
   WhatsApp  

   Randevu Talebi

    
   Randevu Talebi  

   Uzmana Sorun

    
   Uzmana Sorun  
   HIZLI RANDEVU TALEP ET

    X
    RANDEVU TALEBİ LABORATUVAR SONUÇLARI