Erişkin Psikiyatri Polikliniği

Erişkin Psikiyatri Polikliniği; ruh sağlığı ve hastalıklarının teşhisi, tedavisi ve önlenmesi ile ilgili çalışmaktadır. Birim; 18 yaşından itibaren erişkin olarak kabul edilen bireyler ile çalışmaktadır.

Ruhsal sorunları biyopsikososyal bir sorun olarak görmekte ve bu şekilde ele almaktayız.

Erişkin Psikiyatrisi’nin tanı ve tedavisini gerçekleştirdiği başlıca hastalık grupları şöyledir:

 • Anksiyete Bozuklukları
 • Bipolar Bozukluk
 • Şizofreni ve Diğer Psikotik Bozukluklar
 • Obsesif Kompulsif Bozukluk
 • Kişilik Bozuklukları
 • Dissosiyatif Bozukluklar
 • Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite
 • Travma Sonrası Stres Bozukluğu
 • Somatoform Bozukluklar
 • Cinsel İşlev Bozuklukları
 • Yeme Bozuklukları

Çocuk Ergen Psikiyatri Polikliniği

Çocuk ve ergenler kendileri, çevreleri için önemli sorunlara neden olabilecek duygu, düşünce ve davranışlar deneyimleyebilirler. Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi bu sorunları tanımlamayı, tedavi etmeyi ve/veya önlemeyi hedeflemektedir.

Çocuk Ergen Ruh Sağlığı polikliniğimizde Çocuk ve Ergen Psikiyatrlarımız ve Gelişim Psikologlarımızla ile birlikte hizmet verilmektedir.

Tedavi süreci medikal tedavi, psikoterapi, psikoeğitim, aile desteği ve okul görüşmelerini kapsamaktadır. Çocukların işlevselliğini arttırmak ve tedaviden daha fazla yarar sağlamak için tedavi sürecinde, çocuk, aile, okul ve tedavi ekibi işbirliği içinde çalışmaktayız.

İlgilendiğimiz sorun alanları şunlardır:

 • Çocuklarda ve Ergenlerde Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu
 • Çocuklarda ve Ergenlerde Depresyon
 • Çocuklarda ve Ergenlerde Anksiyete (Kaygı) Bozukluğu
 • Çocuklarda ve Ergenlerde Uyku Bozukluğu
 • Çocuklarda ve Ergenlerde Yeme Bozuklukları
 • Çocuklarda ve Ergenlerde Cinsel Gelişim
 • Çocuklarda ve Ergenlerde Kardeş Kıskançlığı
 • Otizm Spektrum Bozukluğu
 • Çocuklar ve Ergenler için Psikolojik Testler

Bağımlılık Polikliniği

Özel Moodist Hastanesi Bağımlılık Merkezi; etik ve bilimsel yöntemler uygulayan, hümanistik yaklaşıma sahip bir bağımlılık tedavi merkezidir. T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından verilen AMATEM (Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezi) ruhsatına sahiptir.

Bağımlılık tedavisi bir yolculuktur. Bu yolculukta birlikte çalışarak hedefe varmayı hedefliyoruz.

Bağımlılıkta üç basamaklı bir tedavi modeli uyguluyoruz. Basamaklar; maddelerden arınıp hasar tespitini yapmayı, temiz kalmayı öğretmeyi ve yaşamı yeniden yapılandırmayı içermektedir.

Tedavi ettiğimiz bağımlılık türleri şunlardır:

 • Alkol Bağımlılığı
 • Kumar Bağımlılığı
 • Eroin Bağımlılığı
 • Kokain bağımlılığı
 • Bonzai Bağımlılığı
 • Esrar Bağımlılığı
 • Taş (Crack) Bağımlılığı
 • Amfetamin ve Metamfetamin (Met) Bağımlılığı
 • Uçucu Madde Bağımlılığı
 • Opiat (Opioid) Bağımlılığı
 • Ekstazi (MDMA) Bağımlılığı
 • Çocuk ve Gençlerde Madde Bağımlılığı
 • Sigara ve Tütün (Nikotin) Bağımlılığı
 • İnternet ve Oyun Bağımlılığı
 • Cep Telefonu Bağımlılığı
 • Alışveriş (Onyomani) Bağımlılığı
 • Seks Bağımlılığı
 • İlişki Bağımlılığı

Psikoloji Bölümü

Özel Moodist Hastanesi, psikiyatri tedavisinde yeni paradigmalar oluşturulması için; kanıta dayalı bilimsel etik çalışmalar gerçekleştiren, toplum ruh sağlığına değer katacak yenilikçi, bütüncül sağlık çözümleri üretmektedir.

Uzman ve klinik psikologlarla psikolojik desteğe ihtiyacı olan çocuk-ergen, yetişkin, çift ve ailelere psikoterapi ve danışmanlık hizmetleri vermektedir. Özel Moodist Hastanesi psikologları tarafından Bilişsel Davranışçı Psikoterapi (BDT), EMDR, Mindfulness, Şema Terapi, Psikodinamik Terapi, Motivasyonel Terapi, Psikodrama, Cinsel Terapiler, Kişilerarası İlişkiler Psikoterapi, Hipnoterapi gibi terapi yöntemleri kullanılmaktadır.

Doğru tanı koymak ve etkin tedavi planı oluşturmak için Moodist Medikal Ekibi tarafından çeşitli psikolojik testlere de başvurulabilmektedir. Uygulanan testlerden bazıları şunlardır:

 • MMPI (Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri),
 • Rorschach (Mürekkep Lekesi Testi),
 • Nöropsikolojik Değerlendirme,
 • MOXO ( Sürekli Dikkat Testi),
 • TAT (Tematik Algı Testi),
 • Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği IV (WISC-4),
 • Beier Cümle Tamamlama Testi,
 • CAT ( Çocuklar İçin Tematik Algı Testi),
 • AGTE (Ankara Gelişim Tarama Envanteri),
 • DENVER,
 • Moodsoft, MoodCog (Moodist Kognitif Test).

Uzman Psikologlarımızın tedavisini gerçekleştirdiği başlıca hastalık grupları şöyledir:

 • Anksiyete Bozuklukları
 • Bipolar Bozukluk
 • Şizofreni ve Diğer Psikotik Bozukluklar
 • Obsesif Kompulsif Bozukluk
 • Kişilik Bozuklukları
 • Dissosiyatif Bozukluklar
 • Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite
 • Travma Sonrası Stres Bozukluğu
 • Somatoform Bozukluklar
 • Cinsel İşlev Bozuklukları
 • Yeme Bozuklukları

Nöroloji Polikliniği

Nöroloji genel olarak beyin, beyin sapı, omurilik ve çevresel sinir sistemiyle kasların hastalıklarını inceleyen, teşhis tedavi uygulamalarını içeren tıp bilimi dalıdır.

Modern nöroloji uygulamalarında gelişmiş laboratuvar çalışmaları önemli bir yere sahiptir. Özel Moodist Hastanesi son teknolojiye sahip laboratuvarları ile nöroloji hastalıklarının tanı ve tedavi uygulamalarında kesintisiz hizmet vermektedir.

Sıkça karşılaşılan Baş Ağrısı / Migren ve Kulak Çınlaması (Tinnitus) gibi problemlerde ise ilaçlı tedavinin yanında, yan etkisi olmayan ve yüz güldürücü klinik sonuçlarıyla ağrısız ve ilaçsız bir tedavi olan Transkraniyal Manyetik Stimülasyon Tedavisi (TMS) yöntemi de kullanılmaktadır.

Özel Moodist Hastanesi Nöroloji polikliniğimizde tanı amaçlı EEG, EMG, manyetik uyarım tetkikleri de yapılmaktadır. Uyku Apnesi gibi uyku bozukluklarının tanısında kullanılan uyku testi ya da Polisomnografi (PSG) ile gece uykusu sırasında hastanın beyin dalgalarını, göz hareketlerini, solunum faaliyetlerini, kanındaki oksijen miktarını ve kas aktiviteleri ölçülmektedir.

Nöroloji Biriminde kanıta dayalı tıp çerçevesinde nörolojik hastalıkların tanı ve tedavisi ayaktan ya da yatarak yapılabilmektedir. Bunlardan bazıları;

 • Baş Ağrısı
 • Migren
 • Baş Dönmesi (Vertigo)
 • Epilepsi
 • Bunama (Demans)
 • Alzheimer
 • Parkinson
 • İnsomnia (Uykusuzluk)
 • Uyku Apnesi
 • Huzursuz Bacak Sendromu
 • Sinir Hastalıkları

Beslenme ve Diyetetik Bölümü

Sağlıklı beslenme ve diyet hususunda diyetisyen görüşmelerine “Bilgilendirme Görüşmesi” ile başlanır. Bu görüşmede; sistem, prensipler, uygulama ile ilgili genel bilgiler sunulmaktadır.

Danışanlarımızın ayrıntılı yaşam öyküleri, rutin tetkikleri, beslenme özellikleri, kan tahlilleri ve vücut analizleri değerlendirilir. Sağlık geçmişleri, besin tüketimleri, ilaç veya besin destek durumları, yaşam şekilleri, psikolojik durumları, sevdikleri ve sevmedikleri yiyecekler gibi birçok konuya değinilir. Ayrıca bu görüşmede, gerekli görülürse, bazı ek testler yaptırmaları da istenebilir.

Bu bilgiler ışığında, bilgilendirme görüşmesinin son kısmında, danışanlarımıza, ilk hafta uygulayacakları beslenme programı anlatılır.

Diyetin içeriği, kişinin fizyolojik ve psikolojik sağlık durumuna, hesaplanan kaloriye, fiziksel aktivitesine, sosyo-ekonomik durumuna, sağlıklı, yeterli ve dengeli beslenmesine uygun olarak hazırlanır. Düzenli görüşmeler ile danışanlarımızın diyet programını uygulayabilir olup olmadıkları değerlendirilerek, istenilen kilo ve sağlık durumuna ulaşmaları hedeflenir.

Hizmetlerimiz:

 • Yeme Davranış Bozukluklarında Beslenme Tedavisi
 • Psikiyatrik İlaç Kullanımına Bağlı Kilo Kontrolü
 • Obezite Tedavisi
 • Çocuk Obezitesi
 • Okul Öncesi Beslenme
 • Okul Çağı ve Ergenlik Döneminde Beslenme
 • Kadın Sağlığı ve Hastalıklarında Beslenme
 • Gebe-Emzikli Beslenmesi
 • Kronik ve Metabolizma Hastalıklarında Diyet Tedavisi
 • Sporcu Sağlığı ve Beslenmesi
 • Bilinçli Kilo Aldırma Programları
 • Sağlıklı Beslenme Danışmanlığı

Bu sayfadaki bilgiler Özel Moodist Hastanesi Medikal Ekibi tarafından hazırlanmıştır.

Randevu Talep Edin

   This will close in 20 seconds

   Hemen Ara

    
   Hemen Ara  

   WhatsApp

    
   WhatsApp  

   Randevu Talebi

    
   Randevu Talebi  

   Uzmana Sorun

    
   Uzmana Sorun  
   HIZLI RANDEVU TALEP ET

    X
    RANDEVU TALEBİ LABORATUVAR SONUÇLARI