Yataklı Psikiyatri Servisi Nedir?

Yataklı Psikiyatri servisi, psikiyatrik rahatsızlıkların tedavi edildiği özelleşmiş servislere verilen ismidir. Psikiyatri servislerinde hastalar kanıta dayalı yöntemler kullanılarak tedavi edilir ve bu tedavi yatış sonrasında da hastaların belirtilerinin hayatları üzerindeki etkiyi kontrol etmesine ve işlevselliğini arttırmasını sağlamaya yönelik bir şekilde devam eder. Psikiyatri servislerinde ilaç tedavisi psikoterapi ve sanat terapisi ile desteklenir. Psikiyatri servisleri alanında uzman kişiler tarafından kısa süreli ya da uzun süreli tedavi hizmeti sunulan özelleşmiş kliniklere verilen genel isimdir.

Yataklı Psikiyatri Servisi Hangi Hastalıklarla İlgilenir?

Yataklı Psikiyatri servisleri, psikiyatrik bozuklukların tedavi edildiği kliniklerdir. Psikiyatri servisleri depresyon, bipolar (iki uçlu) bozukluk gibi duygudurum bozuklukları, şizofreni, şizofreniform bozukluk, sanrısal bozukluk, şizoaffektif bozukluk gibi şizofreni spektrum bozuklukları ile ilgilenir. Bunun yanı sıra psikiyatri servisleri travma sonrası stres bozukluğu, fobiler, obsesif kompulsif bozukluk ve benzeri bozukluklar ile de ilgilenir. Psikiyatri servislerinde alkol ve madde kullanım bozukluğu, anoreksiya nervoza, bulumia nervoza, tıkınırcasına yeme bozukluğu gibi bozuklukların da tedavisi uygulanır. Psikiyatri servislerinde uygulanan tedavi her hastanın hastalığına ve ihtiyaçlarına uygun bir şekilde düzenlenir. Psikiyatri servislerinde tedavi kişiye özeldir ve tedavi planlanırken her hastanın benzersiz yaşam ortamı ve ilişkileri göz önüne alınır.

Hastalara Neden Yataklı Tedavi Önerilir?

Psikiyatri servisinde yatarak tedavi önerilmesi için her hastanın ihtiyaçları göz önünde bulundurulur. Bir kişiye psikiyatri servisinde yatarak tedavi önermek için bazı şartların karşılanması gerekmektedir. Psikiyatri servisinde yatarak tedavi için her yaş grubundan insan başvurabilir. Psikiyatri servisine yatış istemli ya da istemsiz olabilir. İstemli psikiyatri servisine yatış, hastanın hekimi tarafından hastaya önerildikten sonra hastanın yatışı kabul etmesiyle gerçekleşir.

Psikiyatri servisine gerçekleşen istemli yatışlarda hasta hekiminin önerisinden bağımsız bir şekilde tedaviyi reddederek taburcu olabilir. Psikiyatri servislerine belirli bazı durumlar da istemsiz yatış gerçekleşebilir. Psikiyatri servislerine istemsiz yatışlar hastanın kendisine ya da bir başkasına zarar verebileceği durumlarda ya da kişinin gerçeği değerlendirme yetisinin ileri derecede bozulduğunda (işitsel veya görsel halüsinasyonlar, hezeyanlar, vb.) önerilebilir.

Psikiyatri Servisinde Hastalar Nasıl Tedavi Edilir?

Psikiyatri servisinde hastaların ihtiyaçları ve bulundukları eşsiz durumlar göz önüne alınarak tedavi başlanılır. Psikiyatri servislerinde hastalar alanında uzman hekimler ve psikologlar tarafından değerlendirildikten sonra tedavi kişiye özel bir şekilde ilerler. Psikiyatri servisinde hastalar durumlarında göre ilaç tedavisine ek olarak EKT (Elektrokonvulsif Terapi), TMS (Transkranyal Manyetik Stimülasyon) ve KİT (Ketamin İnfüzyon Tedavisi) gibi tedaviler alabilirler. Psikiyatri servisinde hastalar günün 24 saatinde tedavi ekibi tarafından desteklenir ve gözlemlenir.

Yataklı Psikiyatri servisinde hastanın stres etmenlerinden ve günlük hayatın zorluklarından uzaklaşması ve tedavinin mümkün olduğunca sorunsuz bir şekilde ilerlemesi hedeflenir. Psikiyatri servislerinde ilaç tedavisine ek olarak alanında uzman psikologlar tarafından psikoterapi uygulanır. Bununla beraber psikiyatri servisinde gün içinde uygulanan sanat terapisi hastaların hem sosyal olarak etkileşime girmesini hem de hastanın kendisini sanat yoluyla ifade etmesine yardımcı olur.

Psikiyatri Servisinde Yapılan Testler ve Değerlendirmeler Nelerdir?

Psikiyatri servisinde uygulanan tedavinin hastanın ihtiyaçlarına uygun olarak ilerlemesi için her hastanın kişilik özellikleri ve belirtilerinin şiddetinin ölçülmesi tedavinin başarısı için gereklidir. Psikiyatri servisinde uygulanan tedavilerde, hastanın kişilik özelliklerinin daha iyi anlaşılabilmesi için MMPI, TAT, Rorschah testleri uygulanabilir. Kişinin dikkatini ve bilişsel yetilerini ölçmek ve değerlendirmek için MOXO, CNS Vital Signs, NPT ve benzeri testlere başvurulabilir. Psikiyatri servisinde yatan hastaların belirtilerinin şiddetinin ölçülmesi tedavinin başarısını değerlendirmek için oldukça önemlidir. Bu nedenle Young Mani Ölçeği, Hastane Anksiyete Depresyon Ölçeği, Padua Envanteri, BPRS Ölçeği, Yeme Bozuklukları Değerlendirme Ölçeği, Beck Depresyon Ölçeği, SAPS-SANS Ölçekleri, İntihar Olasılığı Ölçeği, CGI ve benzeri ölçekler uygulanır. Psikiyatri servisinde yatan hastaların tedavisi sürecinde uygulanan bu ölçekler sayesinde hastanın tedavinin hangi aşamasında olduğu değerlendirilebilir.

Psikiyatri Servisinde Gün İçinde Neler Yapılmaktadır?

Psikiyatri servisinde yatan hastalar için gün içinde aktif olabilecekleri bir programın olması oldukça önemlidir. Psikiyatri servisinde gün başlarken katılabilecek bütün hastaların katıldığı günaydın toplantısı ile gün başlar. Bu toplantı sırasında hastaların önceki gecesinin nasıl geçtiği, servis ile ilgili geri bildirimleri alınır. Servisçe güne başlandıktan sonra, hastaların bahçeye çıkabildikleri bahçe saati ardından da hastaların hekimleri ve psikologlar ile birlikte sabah viziti yapılır. Bu vizit sonrasında hastalar öğle yemeğine kadar gün içinde planlanan psikososyal aktivitelere katılım gösterir.

Öğle yemeği sonrasında sanat terapi saatinde hastalar uzman psikolog ile beraber duygu ve düşüncelerini sanat aracılığı ile ifade edebilirler. Sanat terapisi sonrasında tekrardan bahçe saati ve sonrasında ise hastaların etkileşimde olabileceği psikososyal aktivite saati veya grup terapisi gerçekleşir. Günün sonuna doğru akşam yemeği verilir ve hastalar servis içinde ortak alanda vakit geçirebilir.

Psikiyatri Servisinde Genel Kurallar Nelerdir?

Psikiyatri servisinde hastaların ve tedavi ekibinin güvenliğinin sağlanması için bazı kurallar vardır. Bu kurallar aynı zamanda tedavinin de mümkün olduğunca sorunsuz ve etkin ilerlemesi için gereklidir. Psikiyatri servisine yatışı olan hastaların servise alışma sürecinde ilk 2 gün telefon kullanmaları, ziyaretçi kabul etmeleri ve bahçe saatlerine çıkmaları servis kuralları gereği yasaktır. Psikiyatri servisine yatışı olan hastaların yanında ip, kesici alet vb. kişinin kendisine veya başkasına zarar verebilecek objeler olması da kurallara aykırıdır.

Psikiyatri servisinde yatarak tedavinin ilerleyen günlerinde hastanın psikiyatristi ve psikoloğu uygun gördüğü taktirde cep telefon, bilgisayar, vb. kullanımına izin verilebilir. Bilgisayar, telefon gibi elektronik cihazların kullanımı hastaların odasında olmalıdır. Psikiyatri servisinde yatarak tedavi gören hastalar gün içinde sigara içmek için sigara odasını kullanabilirler.

Psikiyatri Servisine Gelmeden Önce Dikkat Edilmesi Gerekenler

Psikiyatri servisine yatarak tedavi için başvuru yapan hastaların yatarak tedavi süresi boyunca hastane dışındaki kişiler ile iletişimi sınırlı olabileceği için yatarak tedavi öncesinde ilgilenmeleri gereken işlerini tedavi tamamlanıncaya kadar ertelemeleri önerilir. Psikiyatri servisine yatış yapmayı planlayan hastaların yanlarında terlik, pijama, kitap, dergi, rahat kıyafetler getirmeleri önerilir. Psikiyatri servisine yatış öncesinde ev ya da işle alakalı sorumlulukların aksamaması ya da aksaklıkların en aza indirilmesi için yatış öncesinde bu sorumlulukların yakın bir arkadaş ya da aile üyesine devredilmesi ya da yatarak tedavi öncesinde halledilmesi önerilir.

Psikiyatri Servisinde Yatan Hastaların Ailelerine Yönelik Bilgilendirme ve İmkanlar

Psikiyatri servisinde yatan hastaların ailelerinin yatarak tedavi sonrasında hastaya karşı doğru bir tutum içinde olmaları için hastalık hakkında bilgilendirilmeleri oldukça önemlidir. Psikiyatri servisinde yakını yatmış olan aile üyelerine psikolog ve psikiyatristler tarafından hastalığın öncül belirtileri, hastalığın belirtileri, hastaya yaklaşımda dikkat edilmesi gereken noktalar, tedavi ekibi ile iş birliğinin önemi, ilaçların işlevi ve kullanım süreleri, iyileşmek için gerekli olan yaşam biçimi değişiklikleri hakkında bilgilendirme yapılır.

Psikiyatri Servisinde Güvenlik Nasıl Sağlanmaktadır?

Psikiyatri servisinde yatan hastaların kendisine veya çevresindekilere zarar verme ihtimalini en aza indirmek için psikiyatri servisleri birtakım güvenlik önlemleri göz önüne alınarak tasarlanmıştır. Psikiyatri servisinde sigara odası dışına hastaların çakmağa erişimi olmaması, kesici ve delici aletlerin, ip ve benzeri malzemelerin serviste bulunmaması, camların kırılmaya dayanıklı ve tam açılmıyor olması bu güvenlik önlemlerinden bazılarıdır. Hastaların çevresine ya da kendisine zararı olabileceği durumlarda güvenlik ekibi ve tedavi ekibi beraber çalışarak hastanın güvenliğini saplamaya çalışır.

Bu sayfadaki bilgiler Özel Moodist Hastanesi Medikal Ekibi tarafından hazırlanmıştır.

Randevu Talep Edin

   This will close in 20 seconds

   Hemen Ara

    
   Hemen Ara  

   WhatsApp

    
   WhatsApp  

   Randevu Talebi

    
   Randevu Talebi  

   Uzmana Sorun

    
   Uzmana Sorun  
   HIZLI RANDEVU TALEP ET

    X
    RANDEVU TALEBİ LABORATUVAR SONUÇLARI