Yataklı Çocuk ve Ergen Psikiyatri Servisi Nedir?

Çocuk Ergen Psikiyatri yatışı; ayaktan tedavi ile kontrol altına alınamayan durumlara ya da acil – kriz oluşturan sorunlara müdahale etmek; bazen de tanıyı netleştirmek amacıyla 17 yaş altı çocuk ve ergen hastaların yatırılarak tanı, takip ve tedavilerinin yapılmasıdır.

Çocuk Ergen Psikiyatri Yatışları Hangi durumlarda olur?

Çocuk ergen psikiyatri yatışları aşağıdaki durumlarda gerekli olabilir;

 • Evde başa çıkılması güç olan ağır davranış problemleri, intihar düşünceleri, akut psikotik-manik atak, ağır anksiyete krizleri, saldırganlık, şiddetli öfke krizleri yaşayan hastalar,
 • Ayaktan tedaviye dirençli hastalar,
 • Tedaviyi kabul etmeyen fakat kendisi veya bir başkası için tehdit oluşturan hastalar,
 • Madde bağımlılığı – yoksunluğu yaşayan hastalar,
 • Ayaktan tedavi düzenlenmesinin güç olduğu durumlar,
 • Ayaktan tedavinin uzun süreceği, hızlı yol kat edilmesi gereken klinik durumlar,
 • Tanısal açıdan izlenmesi gereken hastalar,
 • Aciliyet gerektiren psikiyatrik – tıbbi durumların yönetimi (uzun süren açlık, yeme bozuklukları vb.)

Çocuk ve Ergenkere Neden Yataklı Tedavi Önerilir?

Hastalara yatarak tedavi önerilesinin en önemli sebebi hastanın ve çevresindekilerin güvenliğini sağlamaktır. Acil krizlere müdahale, hastanın ya da ailenin sağlıklı karar alamayacağı düşünülen durumlara acil yaklaşım temel yatış gerekliliğidir. Bunun dışında tedaviyi reddeden hastalarda veya tedavi almaması durumunda ciddi sorunlarla karşılaşılabilecek durumlarda, ilaç tedavisi düzenlenirken ilaç dirençli ya da sık yan etki gösteren yapıda olan hastaların ilaç tedavilerini düzenlemek için de çocuk ergen psikiyatri yatışı gerekli olmaktadır.

Yataklı Çocuk ve Ergen Psikiyatri Servisinde Hastalar Nasıl Tedavi Edilir?

Yataklı Çocuk ve Ergen Psikiyatri Servisinde; çocuk ve ergen psikiyatri uzmanı, psikologlar, hemşireler, diyetisyen ve yardımcı personeller bir ekip halinde çalışmaktadır. Hastanın durumuna en uygun klinik yaklaşım hastalara sunulmaktadır. Gerekli test ve incelemelerin istemi, tanısal gözlem ve ilaç tedavileri çocuk ergen psikiyatristi tarafından düzenlenmektedir. Hastaların bireysel – grup psikoterapileri çocuk ergen psikoloğu tarafından yürütülmektedir. Hastaların tıbbi takip-işlemleri, günlük rutinleri, uyku-yeme düzeni takipleri hemşireler tarafından yapılmaktadır. Çocuk ergen psikiyatri yatışlarında sanat-ritim terapileri, grup terapileri, spor-etkinlik saatleri tedavide ek terapiler olarak yer almaktadır. Gerekli durumlarda hastaya özgü yeme düzeni oluşturulabilmesi için diyetisyene bilgi verilmektedir.

Çocuk Ergen Psikiyatri Yatışlarında Yapılan Testler ve Değerlendirmeler Nelerdir?

Çocuk ergen psikiyatri yatışında hastanın tıbbi ve psikiyatrik durumunun değerlendirilmesi ve tedavi hazırlığı amacıyla bir takım test ve incelemeler yapılmaktadır.

Çocuk ve Ergen Hastaların Tıbbi İncelemeleri

Hastalarda olası organik bozukluklar ya da ilaç yan etkilerini değerlendirmek amacıyla gerekli hallerde radyolojik testler, kan testleri ve idrar testleri kullanılmaktadır.

Çocuk ve Ergen Hastaların Psikiyatrik İncelemesi

Hastalarda psikiyatrik tanıya yardımcı olabilecek test ve ölçekleri kapsamaktadır.

Yataklı Çocuk ve Ergen Psikiyatri Servisinde Gün İçinde Neler Yapılmaktadır?

Moodist Hastanesi’nde çocuk ergen psikiyatri yatışlarında gün içinde aşağıdaki terapi ve uygulamalar aşağıdaki gibidir;

 • Günaydın toplantıları
 • Doktor vizitleri
 • Doktor aile görüşmeleri
 • Grup terapisi
 • Psikolog görüşmeleri
 • Aile-psikolog görüşmeleri
 • Sanat-ritim terapileri
 • Sosyal etkinlikler
 • Masa tenisi ve Langırt
 • Spor
 • Bahçe saatleri

Yataklı Çocuk ve Ergen Psikiyatri Servisinde Genel Kurallar Nelerdir?

Yataklı Çocuk ve Ergen Psikiyatri Servisi kurallarını ve bazı çocuk ergenlere özel kuralları kapsamaktadır.

 • Çocuk ergen psikiyatri yatışlarında hastalardan servis kurallarına uyması ve servis işleyişine ayak uydurması beklenir.
 • Hasta doktorun uygun gördüğü medikal tedavilere uyum gösterir.
 • Çocuk ergen psikiyatri yatışlarında elektronik cihaz kullanım durumuna tedavi ekibi tarafından karar verilir. İlk 1 hafta telefon, tablet ve internete bağlanabilen herhangi bir cihaz kullanımına izin verilmemektedir. 1 hafta sonrasında yeniden değerlendirme yapılır.
 • Hastaların düzenli bir uyku ritmi oluşturmaları önemlidir. Hastalardan uyku-uyanma saatlerine riayet etmeleri beklenir.
 • Serviste bir kişiyle özel bir ilişki kurmak ve ya diğer hastaların tedavi uyumunu bozacak davranışlar sergilemek yasaktır.
 • Diğer hastaların odalarına girmek yasaktır.
 • Çocuk ergen psikiyatri yatışlarında sözel ya da fiziksel şiddet uygulanması, küfür ve argo konuşmak yasaktır.
 • Çocuk ergen psikiyatri yatışlarında hastanın başkalarına ve ya kendine zarar verici davranışları karşısında öncelikle uyarma, sonrasında davranışla ve ilaçla müdahale etme, hastanın uyum göstermediği, sorun davranışın durdurulmadığı durumlarda fiziksel müdahale yapılabilir.
 • Çocuk ergen psikiyatri yatışlarında dışarıdan tedavi ekibinin kontrol etmediği herhangi bir şey almak yasaktır.
 • Çocuk ergen psikiyatri yatışlarında Servise alkol, madde, kesici- delici alet, çakmak vb. şeyleri sokmak yasaktır.

Çocuk Ergen Psikiyatri Yatışına Gelmeden Önce Dikkat Edilmesi Gerekenler

Çocuk ergen psikiyatri yatışına gelmeden önce çocuğun yaşayacağı duygusal zorluk hesaba katılarak çocuğun kaygıları öğrenilmeli, sorularına doğru ve sade yanıtlar verilmeli. Çocuğu yatışla korkutmamak, fakat yatış gerekli olduğunda süreç ile ilgili bilgi alıp çocuğu da konu hakkında bilgilendirmek çocuğun kaygılarının azalmasında faydalı olacaktır.

Bunun bir tedavi süreci olduğu ve geçici olduğu bilgisi verilmeli. Hastalıkla ilgili çok fazla konuşmamak, etiketlemeler yapmamak, yargılamamak, dikkat edilmesi gereken diğer önemli bir konu.

Yatış esnasında bir takım kuralların olabileceği anlatılmalı.

Çocuk ergen psikiyatri yatışında aile ve tedavi ekibinin işbirliği kurması hastanın tedavisinin seyri açısından büyük önem taşıdığı için bu konuya dikkat edilmesi, çocuğa da bu güvencenin verilmesi önemlidir.

Çocuk ve ergenlerde psikiyatrik yatış kararı doktor ve aile işbirliği ile verilir. Çocuk herhangi bir karar vermek zorunda değildir. Çocuğu ikilemde bırakmamak gerekir.

Ebeveyn – çocuk ilişkisinin zedelenmesine izin verilmemeli, iletişim güçlü tutulmalı, ebeveynin durumun gerekliği hakkında kısa bilgi verip onu desteklediğinizi belirtmesi önemlidir.

Çocuk ergen psikiyatri yatışından önce daha önce alınan tedaviler, yapılan tetkikler yanınızda bulunmalı.

Yataklı Çocuk ve Ergen Psikiyatri Servisinde Yatan Hastaların Ailelerine Yönelik Bilgilendirme ve İmkanlar

Çocuk ergen psikiyatri yatışlarında aileler tedavi ekibi tarafından bilgilendirilir. Yatışı takiben ilk 2 iş günü içerisinde aileler yüz yüze görüşme için davet edilir. Takip eden süreçte hekim haftada 1 telefonla ya da yüz yüze, psikolog haftada 2 telefonla ya da yüz yüze bilgilendirme yapar. Hastalar servis açısından sıkıntı oluşturmayacak saatlerde dahili hattan aileleriyle konuşabilirler, aileler de onları aynı hattan arayabilirler, gerekli durumlarda hemşirelerden bilgi alabilirler.

Aile ziyaretleri haftada 2 şeklinde gerçekleştirilir. Gerekli durumlarda bu sıklık arttırılabilir, ya da tedavi seyri açısından olumsuz olacağı düşünülürse görüşmelerde kısıtlamaya gidilebilir.
Ailelerin çocuk ergen psikiyatri yatışları sırasında tedavi ekibiyle kurdukları işbirliği tedavinin seyri açısından önem arz etmektedir. Hasta yakınlarının da servis kurallarına uyması, tedavi ekibine uyum sağlaması önemlidir.

Taburculuk kararı; çocuğun tedavisi açısından en uygun süre hastanın psikiyatrik durumu, risk faktörleri, ayaktan takibe hazır olma durumu, hastanın ve ailenin talep ve beklentileri detaylıca değerlendirilerek çocuk ergen psikiyatristi tarafından verilir.

Çocuk Ergen Psikiyatri Servisinde Güvenlik Nasıl Sağlanmaktadır?

Çocuk ergen psikiyatri yatışlarında güvenliğin sağlanması amacıyla servise giriş esnasında; üst araması ve hastaların yanında getirdiği eşyaların detaylı araması yapılmaktadır. Servis açısından tehlikeli olabileceği düşünülen maddeler servise alınmamaktadır.

Varsa hasta refakatçisi ve ziyarete gelen hasta yakınlarının da üst araması gerçekleştirilir. Ziyaretçi tarafından servise getirilen orijinal ambalajında, paketi açılmamış yiyecek-içecekler personel tarafından kontrol edildikten sonra servise kabul edilmektedir. Cam, porselen, teneke kutu içerisinde yiyecek-içecek kabul edilmemektedir.

Hastane dışına izinli çıkma durumlarında, servise giriş yapmadan evvel üst araması tekrar gerçekleştirilir. Tedavi ekibinin uygun gördüğü durumlarda hasta odası ve eşyaları tekrar aranabilir.

Çocuk ergen psikiyatri yatışı esnasında hastanın kendine zarar verme, intihar ve saldırganlık riski sorumlu hekim tarafından belirlenir ve hastanın durumuna göre hafiften ağıra doğru “ yeşil, sarı, kırmızı” olmak üzere bazı kodlar belirlenir ve tedavi ekibiyle paylaşılır. Belirlenen renkteki kodlar hasta dosyasına etiketlenerek yapıştırılır.

Hasta, hasta bakıcı tarafından arama yapıldıktan sonra servise alınır. Kullanıma uygun olmayan eşyaları dolabına koyulur. Hastanın yanında bulunabilecek eşofman ve ayakkabı bağcıkları, kemer, değerli eşyalar, (değerli takı, para, kredi kartı, vb.) kişisel bakım ürünleri (kozmetik ve tıraş ürünleri vb.) alınarak emanet dolabına konulmaktadır.

Hastaların kendisi ya da bir başkası açısından tehlike oluşturabilecek davranışlarına güvenlik ekibi eşliğinde tedavi ekibi tarafından müdahale edilir.

Bu sayfadaki bilgiler Özel Moodist Hastanesi Medikal Ekibi tarafından hazırlanmıştır.

Randevu Talep Edin

   This will close in 20 seconds

   Hemen Ara

    
   Hemen Ara  

   WhatsApp

    
   WhatsApp  

   Randevu Talebi

    
   Randevu Talebi  

   Uzmana Sorun

    
   Uzmana Sorun  
   HIZLI RANDEVU TALEP ET

    X
    RANDEVU TALEBİ LABORATUVAR SONUÇLARI