Çocuklarda Alt Islatma ve Dışkı Kaçırma

Çocuklarda Alt Islatma ve Dışkı Kaçırma

Alt Islatma, çocuklarda 5 yaşına kadar normal bir durumdur. 5 yaşından sonra devam eden alta ıslatma ise “Enürezis” olarak adlandırılır. Alt ıslatmanın enürezis olarak kabul edilmesi için çocuğun 3 ay boyunca haftada iki kez altını ıslatması gerekmektedir.

Çocuğun alt ıslatması doğumdan itibaren devam ediyor ve tuvalet alışkanlığı hiç kazanılmadıysa, bu durum birincil enürezis olarak adlandırılır. Tuvalet alışkanlığını kazandıktan sonra böyle bir durumun yaşanması ise ikincil enürezis olarak adlandırılır.

Birincil enürezise, sinir kas sistemindeki gelişimsel bir gecikme neden olurken, ikincil enürezise ise okula başlama, kardeş doğumu, taşınma, anne baba boşanması gibi psikososyal etkenler neden olabilmektedir.

Alt ıslatma, okul çağına yaklaşıldığında azalmakla birlikte, ergenliğe, hatta yetişkinliğe kadar devam edebilir. Her yüz çocuktan 15’inin yaşadığı bir problemdir.

Dışkı Kaçırma

Çocuğun bağırsak kontrolünü sağlayabileceği yaşa gelmesine rağmen, (4 yaş) altını kirletmesine enkoprezis denir. Enkoprezis tanısının konması için, kaka kaçırmanın en az 3 ay süreyle devam etmesi ve ayda en az bir kez olması gerekmektedir.

Çocukta kaka tutma becerisi hiç gelişmediyse birincil enkoprezisden, eğer çocuk en az bir yıl boyunca kakasını tutma becerisini geliştirmiş fakat sonrasında kaka kontrol becerisini kaybetmişse ikincil enkoprezisten söz edilir.

Enkoprezis herhangi bir organik nedene bağlı değilse, kardeş kıskançlığı, travmatik olaylar, kayıp, boşanma, baskıcı ebeveyn tutumları ve uygunsuz tuvalet eğitimi gibi psikososyal sebepler akla gelmelidir. Bunlar arasında en önemli neden olarak, uygun olmayan tuvalet eğitimi gösterilmektedir. Bakım veren kişinin tuvalet eğitimi konusunda çok otoriter olması veya ihmalkar bir tutum sergilemesi enkoprezise neden olabilmektedir.

Dışkı kaçırma nadir görülen bir durumdur ve erkek çocuklarda kız çocuklara oranla daha sık rastlanır. Yapılan araştırmalara göre, görülme oranı %3tür.

Enürezis ve Enkoprezis Tedavisi

Enürezis ve enkoprezis tedavisinde, psikoterapi ve ilaç kullanılan yöntemlerdendir. İlaç tedavisinde bilinmesi gereken en önemli nokta, kullanılan ilaçların problemi ani bir şekilde çözmeyeceği ve olumlu sonuçlar almak için düzenli bir şekilde kullanılması gerektiğidir. Psikoterapide ise en önemli nokta, enürezise ve enkoprezise neden olan psikososyal etkenlerin tespit edilmeli ve bu konularla ilgili aileyle işbirliği içinde çalışılmalıdır.

Tedavi sürecinde, ailenin çocuğa karşı tutumu çok önemlidir. Aile çocuğu hiçbir zaman cezalandırmamalı ve utandırmamalıdır. Bunun yanısıra çocuğun elinde olamayan bu durum için çocuk küçümsenmemeli veya büyümesine karşın hala bu sorunun devam etmesinin problem olduğu gibi söylemlerde bulunulmamalıdır. Anne babaların ve yakın çevrenin sergiledikleri olumsuz tutum ve davranışların, çocukların özellikle özgüveninde ve sosyalleşmesinde problemlere yol açacağı unutulmamalıdır.

Bize Ulaşın