Kadın Ruh Sağlığı

Kadın Ruh Sağlığı

Toplumda oluşmuş olan kalıplaşmış yanlış yargılar, kabuller, kadınlarda ruh sağlığı sorunlarının oluşmasına zemin hazırlar.

Dünya Sağlık Örgütü sağlığı; sadece hastalık veya sakat olmama hali değil, kişinin bedenen, ruhen ve sosyal yönlerden tam iyilik hali olarak tanımlar. Kadınların önemli sağlık sorunlarından biri de ruh sağlığıdır.

Bazı ruh sağlığı problemlerinin kadınlarda daha fazla görülmesinin sosyolojik veya toplumsal nedenleri olabildiği gibi, fizyolojik nedenleri de olabilmektedir. Biyolojik farklılıklara kadın seks hormonları ve/veya kromozomal faktörler yol açar. Mens dönemlerinde, gebelik süresince, doğum sonrasında ve menopoz döneminde kadınlarda farklı psikiyatrik veya psikolojik durumlar ortaya çıkabilmektedir. Özellikle doğum sonrası dönemde, annenin yaşayabileceği psikolojik durumların çocuğuyla ilişkisini etkilememesi için bu sorunların erken fark edilmesi ve tedaviye başlanması önem arz etmektedir. Kronik hastalıkların ruh sağlığını etkilediği bilinmektedir. Bu bağlamda kronik hastalıkla mücadele eden kadınlarda gelişen psikiyatrik/psikolojik sorunları tedavi etmek multidisipliner yaklaşım gerektirmektedir.

Hastanemizde kadınların yaşadığı ruh sağlığı sorunlarını tedavi etmek, bu sorunlarla baş edebilmelerine yardımcı olabilmek için ayrıca bir “Kadın Ruh Sağlığı Bölümü” oluşturularak alanında uzman, deneyimli doktorlarımız ve psikologlarımızla hizmet verilmektedir.

Bize Ulaşın