Psikolog Eslem Fulya Ekşi

Mesleki İlgi Alanları

  • Bağımlılık
  • Anksiyete Bozuklukları
  • Depresyon
  • Yeme Bozuklukları
  • Bilişsel Davranışçı Terapi

Psikolog Eslem Fulya Ekşi

Psikolog


Mesleki İlgi Alanları

  • Bağımlılık
  • Anksiyete Bozuklukları
  • Depresyon
  • Yeme Bozuklukları
  • Bilişsel Davranışçı Terapi

Psikolog Eslem Fulya Ekşi, 2019 yılında Maltepe Üniversitesi %100 İngilizce Psikoloji bölümünden 3,5 yılda onur derecesi ile mezun olmuştur. Stajlarını Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde ve çeşitli özel psikiyatri merkezlerinde tamamlamıştır. Lisans döneminde gönüllü psikolog ünvanı ile SOYAÇ (Sokakta Yaşayan ve Çalışan Çocuklar İçin Uygulama ve Araştırma Merkezi) da okulu terk etme riski olan çocuklar ile çalışırken aynı dönemde Nöropsikoloji Laboratuvarında proje asistanı olarak çalışmıştır.  

Maltepe Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı’na başlamış olup, yüksek onur dereci ile tez dönemine geçmiştir. Uzmanlık tezini “Çocukluk Çağı Travmaları İle Yeme Bozuklukları Arasındaki İlişkide Öz-Tiksinme ve Kendini Nesneleştirmenin Aracı Rolü” üzerine yazmaktadır.

 

29 Kasım 2021 tarihinden itibaren, Moodist Psikiyatri ve Nöroloji Hastaneside Psikolog olarak görev yapmaktadır. Terapileri Bilişsel Davranışçı Terapi ekolü ile yürütmektedir.

Bize Ulaşın