Hakkımızda

 

Her bir hastamızın ve yakınının mahremiyetine hassasiyet ve özenle saygı gösterilmesi ilkelerimizin başında gelmektedir.

 

Hakkımızda

Uzman Kadro, Yenilikçi Yaklaşımlar, Güvenli ve Konforlu Bir Hastane: MOODİST

Moodist Moodist Psikiyatri ve Nöroloji Hastanesi, Şubat 2016’dan bu yana, 10 bin 200 metrekare kapalı alana sahip, 8 katlı modern binasında hizmet veriyor. Moodist, 75 yatak kapasitesi, suit ve konforlu hasta odaları, erişkin ve çocuk poliklinikleri, bağımlılık, kadın ruh sağlığı, acil psikiyatri bölümleri, EKT, TMS, EEG ve tüm psikolojik tanı testleriyle, ruh sağlığına yönelik bilim ve teknolojinin gerektirdiği koşulları sağlayan, tam teşekküllü özel bir psikiyatri hastanesidir. Moodist’in akademik kimliğe sahip profesör, uzman hekim ve psikologlardan oluşan hekim kadrosunda ayrıca; anestezi, iç hastalıkları, nöroloji uzmanı, diyetisyen ve tecrübeli sağlık personeli de bulunuyor.

Moodist Psikiyatri ve Nöroloji Hastanesi, akademik ve uzman kadrosunun kanıta dayalı, bilimsel mesleki bilgi ve birikimlerini, meslektaşları ile paylaştığı bir platforma; Moodist Akademi’ye de sahip. Burada psikiyatri, psikoloji ve nöroloji alanlarında üst uzmanlık eğitimleri sunuluyor, klinik ve uygulamaya yönelik beceriler geliştiriliyor. Ayrıca ulusal ve uluslararası konferanslar ile sempozyumlar düzenleniyor, bilimsel gelişmeler, bilgi ve deneyimler tüm sağlık profesyonelleriyle paylaşılıyor. Moodist Akademi, Bağımlılık Sempozyumu ve Ruh Sağlığı Kongresi ile birlikte; Bağımlılık, Travma, Psikopatoloji, Psikofarmakoloji, Cinsellik, Test Eğitimleri gibi alanlarda da eğitimler düzenliyor.

MOODİST’i Farklı Kılan Değerler 

İnsan odaklı bir hastane, Bilime adanmış uzmanlık

Moodist Psikiyatri ve Nöroloji Hastanesi, Türkiye’de ruh ve sinir hastalıkları alanında yenilikçi ve öncü yaklaşımlarıyla öne çıkıyor. Dünyada kabul görmüş tanı ve tedavi yöntemlerini uygulayan Moodist, kendi geliştirdiği ve Türkiye’de ilk kez uygulanan tedavi programlarıyla da alanında öncülük üstleniyor. Moodist’in imza attığı bu yenilikçi programlar arasında; Bağımsız Kuşak Programı, İnternet Bağımlılığı Tedavi Programı, Kumar Bağımlılığı Tedavi Programı yer alıyor. İnsan odaklı, bilime ve etik değerlere bağlı, özgün bir hastane kültürüne sahip olan Moodist, Türkiye’nin psikiyatri alanında en uzman kadrolarından biriyle çalışıyor. Kurduğu Moodist Akademi’de uzmanlarının mesleki bilgi ve birikimlerini birbirleriyle paylaşmasını sağlayan Moodist, bu akademide üst uzmanlık eğitimleri, ulusal ve uluslararası konferanslar ile sempozyumlar da düzenliyor.

Toplum ruh sağlığına değer katacak yenilikçi, bütüncül sağlık çözümleri üreten, tanı ve tedaviler uygulayan Moodist, hastalar ve yakınlarına Türkçe, İngilizce ve Arapça hizmet sunuyor. Türkiye’nin en fazla yatak kapasitesine sahip psikiyatri hastanesi olan Moodist’te, bebekler ve çocuklardan başlayarak, her yaş grubu için tıbbi hizmetler mevcut. Hasta ve hasta yakınlarının mahremiyeti, güvenliği ve rahatlığı, çalışanların ve yönetimin hassas olduğu ve özenle yaklaştığı konular arasında... İstanbul Anadolu Yakası’nın seçkin semti Acıbadem’in kalbinde yer alan Moodist, konumu itibariyle İstanbul’un en merkezi noktalarından birinde yer alıyor. Hem ana yollara hem metro hatlarına hem de köprüye yakınlığıyla ulaşımı son derece kolay bir ulaşım imkanı sağlıyor.

Ruh ve Sinir hastalıklarında uzmanlık ve deneyim

Moodist Psikiyatri ve Nöroloji Hastanesi ruh ve sinir hastalıkları alanında uzman ve deneyimli kadrosuyla, şu alanlarda tedavi çözümleri sunuyor:

Erişkin Psikiyatrisi

Bu alan, 18 yaşını geçmiş erişkin bireylerdeki ruh sağlığı ve hastalıklarının teşhis, tedavi ve önlenmesiyle ilgilenir. Bireylerin ‘iyi olma’ haline odaklanan ‘Erişkin Psikiyatrisi’, biyolojik, psikolojik, sosyolojik etmenlerin birleşimiyle yani ‘biyopsikososyal’ olarak çalışan tıp bilimi ve ruh hekimliği alanıdır.

Erişkin Psikiyatrisi’nin tanı ve tedavisini gerçekleştirdiği başlıca hastalık grupları şöyledir:

Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi

Çocuk ve ergenler kendileri ve çevreleri için önemli sorunlara neden olabilecek duygu, düşünce ve davranışlar deneyimleyebilir. Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi bu sorunları tanımlamayı, tedavi etmeyi ve /veya önlemeyi hedefler.

Çocuk Ergen Psikiyatrisi polikliniğimizde Çocuk ve Ergen Psikiyatrlarımız ve Gelişim Psikologlarımızla ile birlikte hizmet verilmektedir. Tedavi süreci medikal tedavi, psikoterapi, psikoeğitim, aile desteği ve okul görüşmelerini kapsamaktadır. Çocukların işlevselliğini arttırmak ve tedaviden daha fazla yarar sağlamak için tedavi sürecinde, çocuk, aile, okul ve tedavi ekibi iş birliği içinde çalışmaktayız.

Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği IV (WISC-IV), Beier Cümle Tamamlama Testi, CAT (Çocuklar İçin Tematik Algı Testi), AGTE (Ankara Gelişim Tarama Envanteri), DENVER, MOXO gibi geçerliliği ve güvenirliliiği kanıtlanmış testlerin yanı sıra Moodist Psikiyatri ve Nöroloji Hastanesi tarafından geliştirilen MoodCog: Moodist Kognitif Test ve MoodSoft: Moodist Test Programı testleri de Çocuk ve Ergen Psikiyatrisinde kullanılmaktadır.
 

Bağımlılık

Moodist Psikiyatri ve Nöroloji Hastanesi Bağımlılık Merkezi, etik ve bilimsel yöntemler uygulayan, insan odaklı yaklaşıma inanan, T.C. Sağlık Bakanlığı’nın verdiği AMATEM
(Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezi) ruhsatına sahip olan bir merkezdir.

Bağımlılık tedavisi bir yolculuktur. Bu yolculukta mutlu sona psikolog ve psikiyatrlar, hasta ve ailenin ortaklaşa çalışmasıyla ulaşılabilir. Moodist Psikiyatri ve Nöroloji Hastanesi, tüm bağımlılık türleri için profesyonel ve deneyimli bir ekiple tedavi hizmeti sunar. Bağımlılıkta üç basamaklı bir tedavi modeli hayata geçirilir. Doğru tanı ve değerlendirme çok önemlidir. Tedavi hizmeti hem yatarak hem de ayakta verilebilir. Tedavi sürecinde aile bireyleri de unutulmaz ve onlar da desteklenir. İlaç tedavileri eksiksiz biçimde uygulanır. Süreçte yoğun bir psikososyal tedavi programı söz konusudur.

Kadın Ruh Sağlığı

Toplumda oluşmuş ve kalıplaşmış yanlış yargılar, kabuller, kadınlarda ruh sağlığı sorunlarının oluşmasına zemin hazırlar. Dünya Sağlık Örgütü, sağlığı sadece hastalık veya sakat olmama hali olarak değil, kişinin bedenen, ruhen ve sosyal yönlerden tam iyilik hali olarak tanımlar. Kadınların önemli sağlık sorunlarından biri de ruh sağlığıdır.

Nöroloji

Nöroloji genel olarak beyin, beyin sapı, omurilik ve çevresel sinir sistemiyle kasların hastalıklarını inceleyen, teşhis tedavi uygulamalarını içeren tıp bilimi dalıdır. Epilepsi, hareket bozuklukları, beyin damar hastalıkları, bunamalar, uyku bozuklukları, baş ağrıları, baş dönmeleri, inmeler, şuur değişikliği, el ayak uyuşmaları, çeşitli kas güçsüzlükleri de nörolojinin alanına girer.

Modern nöroloji uygulamalarında gelişmiş laboratuvar çalışmaları önemli bir yere sahiptir. Moodist Psikiyatri ve Nöroloji Hastanesi son teknolojiye sahip laboratuvarları ile nöroloji hastalıklarının tanı ve tedavi uygulamalarında kesintisiz hizmet vermektedir.
Moodist Psikiyatri ve Nöroloji Hastanesi Nöroloji polikliniğimizde tanı amaçlı EEG, EMG, manyetik uyarım tetkikleri de yapılmaktadır.

Dahiliye

Günümüz modern tıbbındaki bilimsel ve teknolojik gelişmelere paralel olarak dahiliye kendi içinde birçok yan dala ayrılır. Moodist’te dahiliye birimi, erişkin hasta grubunun cerrahi dışı tüm şikayetlerinin çözüm merkezidir. Dahiliye biriminin temel prensibi ve genel yaklaşımı, hastayı objektif değerlendirmek, tedavi etmek ve gerekli durumlarda ilgili alana yönlendirmektir.

Sağlıklı Beslenme ve Diyet

Moodist, bireylerin ruh sağlığını olumsuz etkileme potansiyeli de taşıyan sağlıklı beslenme ve diyet alanında da hizmet veriyor. Bu birimde, diyetisyen görüşmelerine önce ‘Bilgilendirme Görüşmesi’ ile başlanır. Bu görüşmede; sistem, prensipler ve uygulamaya ilişkin genel bilgiler sunulur.

Acil Psikiyatri

Acile başvuran hastaların yaklaşık yüzde 3 ila 12’sini psikiyatrik bozukluklar oluşturur. Hastalar acil psikiyatriye duygu, düşünce ve davranış alanındaki belirtilerle başvurmakla birlikte, fizyolojik belirtilerle de başvurabilir. Acil psikiyatri belirtileri, bazen müdahalelerle giderilebilecek şikayetler olabileceği gibi, hayati önem arz eden durumlarla da karşılaşılabilir. Örneğin; intihar düşüncesiyle veya madde kullanımına bağlı zehirlenmeyle başvuran hastalarda acil müdahale çok önemlidir.

Misyon, Vizyon, Değerlerimiz
Misyonumuz

Moodist Hastanesi olarak; tecrübeli ekibimizle, bilime dayalı tanı ve tedavi yöntemlerini, etik, insancıl bir tutum içinde, hasta ve hasta yakınlarının mahremiyetlerine özen göstererek uygulamaktır.

Vizyonumuz

Moodist Hastanesi, psikiyatri tedavisinde yeni paradigmalar oluşturulması için; kanıta dayalı bilimsel etik çalışmalar gerçekleştiren, toplum ruh sağlığına değer katacak yenilikçi, bütüncül sağlık çözümleri üreten, tanı ve tedavi merkezidir.

Değerlerimiz

İnsan odaklı,
Bilimsellik,
Evrensellik,
Her bir hastamızın ve yakınının mahremiyetine hassasiyet ve özenle saygı,
Etik ilkelere bağlı insan haklarına ve çevreye saygı,
Hasta ve çalışan memnuniyetini hedefleyen,
Hasta ve çalışan güvenliğini kurum kültürü olarak kabul eden,
Yeniliklere açık olmak,
Sürekli eğitim ile değişime uyum sağlamaktır.

Sağlığınız İçin Tam Uzmanlık

Moodist Hastanesi, kendi kadrosunda görev yapan hekimlerin yanında, diğer kurumlarda ve özel muayenehanelerinde çalışan psikiyatri uzmanlarının da yatarak tedavi görmesi gereken hastalarının yatış işlemlerini yaparak, tedavilerini takip edebilecekleri bir hastanedir. Bu anlamda sektördeki tüm psikiyatristlerimizi paydaşlarımız olarak konumlandırmaktayız.

Psikiyatristlerimizin hastalarını yakından takip edebilmeleri için, dışarıdan bağlanarak giriş yapabilecekleri online hasta takip sistemimiz mevcuttur. Hekimlerimiz, böylece, hastanede bulunmadıkları zamanlarda da, hastalarıyla ilgili her türlü bilgiye ulaşabileceklerdir.

Hedefimiz, tüm Türkiye’de görev yapan psikiyatri uzmanlarının “Bizim Hastanemiz” diyebilecekleri, hastalarını güven içerisinde emanet edebilecekleri, psikiyatrinin olmazsa olmaz değerleri; bilim, etik ve saygı kavramları ile anılan bir psikiyatri hastanesi olarak hizmet vermektir.

Eğitimin ve bilimsel çalışmaların sürekliliği, çalışma programımız içerisinde önemli bir yere sahiptir. Hastanemizde iki büyük konferans salonu mevcuttur. Bu konferans salonlarında, gerçekleştirilecek başlıca eğitimlerimiz şöyledir: hekimlerimize ve sağlık personeline yönelik hizmet içi eğitimler, hasta yakınlarına özel eğitimler, sağlık çalışanlarına yönelik kurslar ve seminerler.

Hastanemizde hastalarımızın tedavi süreçlerini, özgüvenlerini, sosyal hayata katılmalarını destekleyici eğitsel ve sosyal beceriler kazanmalarına yönelik rehabilitasyon programlarımız da gerçekleştirilmektedir. Rehabilitasyon programlarımız, yatarak tedavi olan hastalarımız için olduğu gibi, poliklinikten takip edilen hastalarımız için de düzenlenmiştir.

Her bir hastamızın ve yakınının mahremiyetine hassasiyet ve özenle saygı gösterilmesi ilkelerimizin başında gelmektedir.

Hastalarımızın klinik tedavilerinde etkili, bilimsel, güncel tedavi yöntemleri kullanılmaktadır.

Tedavi sürecindeki yüksek kalite ilkemiz, medikal tedavinin yanında, hastalarımızın hayat kalitelerini de artırmaya yöneliktir. Yeni nesil bir sağlık hizmeti uygulaması olan ve Türkiye’deki psikiyatri hastaneleri içerisinde ilk kez hastanemizde uygulanan Case Management Sistemi de hizmet verimliliğimizi artırmak amacıyla uyguladığımız bir yöntemdir. Vaka Yönetimi anlamına gelen bu sistem içerisinde, hastanemize başvuran her hastamız, uzman bir psikoloğumuz tarafından bizzat karşılanmaktadır. Kendisine tedavi ve tedavi sonrası her aşamada yine aynı psikolog tarafından yardımcı olunarak sorunları çözülmekte ve hizmetlerin koordinasyonu sağlanmaktadır.

Modern psikiyatri tedavisi sadece ilaç ve hekimle sınırlı olamaz. Hasta ve hasta yakınlarına, farklı, kişiye özel, değer katan çözümler üretmemizin yanında, ürettiğimiz bu değerleri ölçümleyebilecek yöntemleri geliştirerek, hasta memnuniyetini sürekli sorgulayan bir yapı içerisinde çalışmaktayız.

Bize Ulaşın