Biriktiricilik Bozukluğu

Biriktiricilik bozukluğundan kurtulmak için tedavi şart!

Kişinin yaşamını ve yakınlarıyla ilişkisini zorlaştıran ‘biriktiricilik bozukluğu’, ciddi bir tedavi sürecinde ele alınması gereken bir hastalık. Moodist’te yaşamı zorlaştıran bu hastalığın nedenleri için tetkikler yapılıyor, çok yönlü bir tedavi planıyla hem hastalara, hem de yakınlarına destek veriliyor.

Biriktiricilik, kişinin sahip olduklarını, gerçek değerine bakmaksızın, ihtiyaç gerekçesiyle elden çıkarmakta zorlanması durumuna deniyor. Biriktiricilik bozukluğu, eşyaların yığınlar halinde istiflendiği, hatta eşyaların varlığından dolayı ev içerisinde yürümekte güçlük çekildiği örneklerde görülebiliyor. Bu hastalık yalnızca eşyalarla sınırlı kalmayabiliyor. Bazı kişiler onlarca hatta yüzlerce hayvanı, hem kendi sağlıklarını hem baktıkları hayvanların sağlığını tehdit edici koşullarda istifleyebiliyor. Özel Moodist Hastanesi, biriktiricilik bozukluğunun çözümünde psikoterapi, ilaç tedavisi ve yataklı tedavi programı gibi birçok tedavi yöntemini uyguluyor.

Biriktiricilik bozukluğu yaşayan kişiler, sahip olduklarını atmak düşüncesine karşı yoğun bir stres hissedebilir ve günlük işlerini yerine getirmekte zorluk yaşayabilir. Bu durum yalnızca kendileriyle sınırlı kalmayıp beraber yaşadıkları kişiler ya da yakınları için de oldukça zorlayıcı olabiliyor. Bu sorunu yaşayan bireylerin, içinde bulundukları durumu bir sorun olarak algılamamaları, tedaviye başvuruyu ve tedaviden alınacak yararı da azaltıyor. Oysa doğru teşhis ve tedaviyle, bu bireyler, sevdikleriyle birlikte hoş ve güvenli bir yaşam sürdürebilir. Bunun için Özel Moodist Hastanesi’ni istediğiniz zaman arayıp, biriktiricilik bozukluğuna ilişkin bilgi alabilirsiniz.

Biriktiricilik Bozukluğu Nasıl Anlaşılır ve Belirtileri Nelerdir?

Biriktiricilik bozukluğunu yaşayan bireyler, bu davranışlarını genellikle şöyle açıklıyorlar: “İlerleyen zamanda biriktirdiğim bu eşyalar bana gerekli olacak. Bunların değeri artacak. Biriktirdiğim için kendimi güvende hissediyorum. Bu eşyalar bana güzel anıları ve sevdiklerimi hatırlatıyor.”

Biriktiricilik bozukluğu şu belirtilerle ortaya çıkıyor:

 • Gerçek değerine bakılmaksızın sahip olunanları elden çıkarmada sürekli zorlanmak.
 • Sahip olunanlara karşı ileri düzeyde bağlılık; başkaları tarafından dokunulmasına ya da ödünç alınmasına karşı tepki geliştirme.
 • Evin çeşitli alanlarının, örneğin; dolapların, masa üstünün, lavaboların içinin eşyalarla dolması ve hatta eşyaların kapı önü, merdivenler, bahçe gibi yerlere taşması.
 • Yaşam alanlarını tıka basa doldurarak, kullanım amacından uzaklaştırmak. Örneğin, mutfakta eşya yığınlarından dolayı yemek yapamama veya küvetin içindeki eşyalardan dolayı banyo yapmada zorlanma.
 • Yığınla gazete, dergi veya e-posta istiflemek.
 • Çöpü ancak ağzına kadar dolunca atmak.
 • Lüzumsuz eşyaları toplamak; örneğin lokantadan kürdan, peçete, ambalaj almak.
 • Günlük yapılması gereken işleri planlamakta, karar almakta zorlanmak ve işleri sürekli ertelemek.
 • Eşyaları atmak ya da düzenlemek yerine, bir yığından öteki yığına taşımak ve böylece de önem taşıyan eşyaları bu yığının içinde kaybetmek.
 • Utanç ve mahcubiyet duygularını yoğun biçimde hissetmek.
 • Az sayıda bulunan ya da hiç olmayan sosyal etkileşim.
 • Evin içinde boş kalan her alanı eşya yığınlarıyla doldurmak.
 • Yaşam alanlarında yığınların olmamasının, genellikle diğer kişilerin (aile bireyleri, yakın arkadaşlar, temizlik personeli vb.) yardımıyla sağlanabilmesi.

Biriktiricilik Bozukluğunun Nedenleri ve Etkileyen Faktörler Neler?

Biriktiricilik bozukluğunun bilinen tek bir nedeni yoktur. Genetik, biyolojik, çevresel ve psikolojik birçok faktörün etkileşimi sonucunda gelişebilir. Biriktiricilik bozukluğu, yaşa, cinsiyete ya da ekonomik statüye bakmaksızın her bireyi etkileyebilir. Özel Moodist Hastanesi Medikal Ekibi, sonuca ulaşmak için tüm bu nedenleri ayrıntılı bir şekilde inceler. Bu rahatsızlığı neden olabilecek şeyler şunlar olabilir:

 • Stres Verici Yaşam Olayları: Boşanma, bir yakının kaybı, evin tahliye edilmesi veya bir yangında eşyaların yitirilmesi.
 • Aile Öyküsü: Kişide biriktiricilik bozukluğunun görülme olasılığı, aile bireylerinde biriktiricilik bozukluğu öyküsünün bulunmasıyla ilişkilidir. Ancak bu, ailesinde biriktiricilik bozukluğu hikayesi bulunan her bireyin bu rahatsızlığı yaşayacağı anlamına gelmez.
 • Sosyal İzolasyon: Bazı kişilerin biriktiricilik bozukluğu nedeniyle sosyal çevresinden uzaklaştığı ve misafir ağırlamaktan kaçındığı durumlar oluşabilir. Bazı kişiler de yalnızlıkla başa çıkmak için eşyaları istifliyor olabilir.
 • Tıbbi Rahatsızlıklar: Depresyon, kaygı bozuklukları, travma sonrası stres bozukluğu, dikkat eksikliği/hiperaktivite, otizm spektrum bozukluğu ile bir arada gözükebilir. Bunun yanı sıra, aşırı kilo ve obezite, diyabet, felç, uyku apnesi, akciğer, kalp ve damar rahatsızlıkları gibi medikal problemlere de eşlik edebilir.

Moodist Hastanesi Hastalara Nasıl Yardımcı oluyor?

Özel Moodist Hastanesi, bu rahatsızlığın tedavisinde de bilim ve teknolojinin gerektirdiği koşulları sağlayan en gelişmiş tedavi imkanlarıyla ve uzman psikiyatr, psikolog kadrosuyla, kişinin öznel psikolojik ihtiyaçlarına uygun tedavi planlaması yapıyor.

Biriktiricilik bozukluğunda, kişinin tedavi motivasyonu ve problemin varlığını kabul etmesi büyük önem taşır. Tedavi süresince kişinin yargılanmadığı, kendisini rahat hissedebileceği ve biriktirme davranışını devam ettiren etkenler tartışılır. Biriktiricilik bozukluğu tedavi edilebilir bir sağlık sorunudur. Tedaviye erken başlanması ve düzenli aralıklarla takibinin sağlanması tedaviden alınan verimi artırır.

Özel Moodist  Hastanesi kullanılan tedavi yöntemleri ve destekleyici yaklaşımlar şunları kapsar:

 • İlaç Tedavisi
 • Psikometrik Testler
 • Psikoterapiler(BDT, EMDR, Psikodinamik, Mindfulness, Hipnoterapi, Psikodrama, Şema, Aile, Grup)
 • Ergoterapi (Müzik, Resim, Ebru, Seramik, El Sanatları, Beden ve Hareket Terapisi, Spor, Mutfak Atölyesi)
 • Psiko-Eğitim
 • Somatik Tedaviler (EKT, TMS)
 • Rehabilitasyon Programları
 • Yataklı Tedavi

Özel Moodist  Hastanesi’nde öncelikle hasta ve hasta yakınlarına, belirlenen tedavi yöntemine uygun nasıl bir yol izlenmesi gerektiği anlatılır. Doğru tanı koymak ve etkin tedavi planı oluşturmak için Özel Moodist Hastanesi uzmanları çeşitli psikolojik testlere başvurabilir. Uzman psikiyatr ve psikologlar tarafından yapılan bu psikometrik testler, bilimsel temele dayalı ölçme ve değerlendirme araçlarıdır.

Tedavide psikoterapi ve antidepresan ilaçlar, belirtilerin şiddeti, sıklığı ve süresine bağlı olarak birlikte ya da ayrı ayrı kullanılır.

Biriktiricilik bozukluğu ile başa çıkmada, semptomları tanıma, erken fark etme, tedavi uyumunu ve sosyal-mesleki işlevselliği arttırmada psikoterapilerin yeri oldukça önem taşır. Moodist Medikal Ekibi, biriktiricilik bozukluğunun tedavisinde; Bilişsel Davranışçı Terapi, EMDR (Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme), Psikodinamik, Mindfulness, Hipnoterapi, Psikodrama, Şema gibi bireysel psikoterapilerin yanı sıra aile ve grup terapileri gibi terapi yöntemlerini de uygular. Terapi yöntemlerinin uygulanması ve medikal destek, biriktiricilik bozukluğu üzerinde uzun süreli ve kalıcı etki oluşturabilir.

Özel Moodist Hastanesi’nde; hastaların iyileşmelerine, sosyalleşmelerine ve sağlıklı bir yaşam sürdürebilmelerine yardımcı olmak, özgüven ve yeteneklerini geliştirmek, bu gelişimlerini günlük hayatta kullanabilmelerini sağlamak için; müzik, dans, ebru atölyesi, resim, spor, seramik gibi birçok faaliyeti içeren ergoterapi çalışmaları da yürütülür.

Biriktiricilik bozukluğunun sonucunda aile içinde de sorunlar yaşanır. Bu nedenle Özel Moodist  Hastanesi medikal ekibi, aile bireylerini de tedavi sürecine katarak, ailelere bipolar bozukluk konusunda bilgilendirici psikoeğitim çalışmaları yapar. Bu sayede hastaların tedaviyi bırakma oranlarının azaldığı, ailenin hastalarıyla ilişkilerindeki çıkmazların tanımlanarak, aile içi uyumun arttığı gözlenmiştir. Hasta yakınlarının da sabırlı, anlayışlı ve destekleyici yaklaşımları yanında düzenli ve uzun süreli terapilerle sonuç alınabileceğini ve sık hekim değiştirilmemesi gerektiğini bilmelerinde yarar vardır.

Özel Moodist Hastanesi’nde ayrıca EKT (Elektro Konvulsiv Tedavi) ve TMS (Transkraniyal Manyetik Stimülasyon) tedavisi uygulanmaktadır. Tedaviye direncin ve hastalığın yoğun olduğu dönemlerde EKT ile genel anestezi altında beyin ön bölgesine elektro-şok verilir. Kişi anestezi altında olduğu için EKT tedavisini birebir yaşamaz. Bu tedavi ile beyin biyokimyasallarında hızlı salınma görülür. TMS ile ruhsal hastalıklarla ilgili önceden belirlenmiş bölgelere uygulanıp, buralarda elektrofizyolojik değişiklikler meydana getirerek klinik iyileşme sağlanır. Uygulama sırasında manyetik akımı oluşturan bobin (coil) saçlı derinin üzerinden hedef beyin bölgesinin bulunduğu noktaya yerleştirilir. Vücuda herhangi bir girişim olmadan, saçlı derinin üzerinden uygulanır. Psikiyatrik hastalık tanısına göre, hedef bölge ve uygulanacak manyetik akımın şiddeti belirlenir.

Moodist’te Hasta Güvenliği ve Konforu Ön Plandadır

Biriktiricilik bozukluğunun tedavisi birçok şekilde sürdürülebilir. Yatarak tedavinin yeri oldukça önemlidir. Özellikle hastalığı ve tedaviyi kabul etmeme ile kişinin kendisine veya çevresine zarar verme olasılığının yüksek olduğu durumlarda hastaneye yatırılarak tedavi edilmesi yaşamsal bir önem taşır. Böyle bir tabloda, hastanın hastanede yataklı tedaviye alınması gerekir.

Özel Moodist Hastanesi’nde, hastaların konforlu ve güvenilir bir şekilde tedavi göreceği 75 yatak kapasiteli psikiyatri yataklı servis bulunur. Hastaların kendi doktorlarının gerekli gördüğü kısıtlamalar dışında herhangi bir ek müdahalenin yapılmadığı, hastaların kendi iradeleriyle, kendi odalarına ve ortak alana geçebildikleri servislerde tıbbi gözetim ve müdahaleler ön plandadır.

Bu servislerde hastaların kendilerine ve çevresine zarar verme ihtimalini ortadan kaldırabilmek için teknik donanım ve düzenlemeler kırılmaz cam ve yumuşak köşeli mobilyalarla tasarlanmıştır. Alanlarında deneyimli psikiyatri uzmanları, psikologlar, hemşireler ve yardımcı sağlık personeli ile 24 saat hizmet verilir.

Serviste, hastaların ortak kullandıkları bir adet çok amaçlı salon, 1 adet etkinlik odası ve 1 adet sigara odası bulunur. Serviste yatan hastalar; psikolog ve hemşireler eşliğinde günaydın toplantısı, müzik, dans, ebru atölyesi, resim, spor, seramik gibi birçok çalışmaya katılabilir.

Doktorları uygun görürse, hastalar belirli saatlerde hastanenin sahip olduğu özel bahçelerde serbest zaman geçirebilir ve belirlenen ziyaret saatleri kapsamında yakınlarıyla görüşebilir.

  This will close in 20 seconds

  Hemen Ara

   
  Hemen Ara  

  WhatsApp

   
  WhatsApp  

  Randevu Talebi

   
  Randevu Talebi  

  Uzmana Sorun

   
  Uzmana Sorun  
  HIZLI RANDEVU TALEP ET

   X
   RANDEVU TALEBİ LABORATUVAR SONUÇLARI