Hibrit Çalışma Verimliliği Nasıl Etkiliyor

Pandemi ile birlikte çoğu şirket uzaktan çalışmaya geçiş yaptı. Ardından iş yerlerine dönüş olsa da aslında uzaktan çalışma ya da hibrit çalışma dediğimiz bazı günler iş yerinde bazı günler evde çalışma yöntemi çoğu şirket ve çalışan tarafından benimsendi.

Peki hibrit çalışma verimliliği nasıl etkiliyor? Uzmanlarımızdan Klinik Psikolog Damla Özcan açıklıyor.

Covid- 19 küresel salgını, birçok şirketin çalışma rutinlerini birden durdurarak kişileri devrim niteliğinde diyebileceğimiz farklı ve yeni bir çalışma ortamına maruz bırakmıştır. Hibrit çalışma sistemi, çalışan kişilerin çalışma ortamlarını kendi fikirlerine yönelik dizayn edebilmelerine olanak sağlayarak; çalışanların bireysel ihtiyaçlarına odaklanmalarına fırsat tanımaktadır.

Bu durum beraberinde çalışanların yapmış oldukları işe yönelik motivasyonunun yükselmesine ve verimlilik düzeylerinin artmasına fayda sağlamaktadır.

Hibrit çalışma modeli ile ilişkili yapılan çalışmalar, bu çalışma modelinin çalışanlar arasında etkili iletişim kanallarını inşa ettiğini belirterek; işbirliği ve çalışanlar arası iletişimi kuvvetlendirdiğini göstermektedir. Farklı bir açıdan bu sisteme bakılacak olursa; çalışanlar kendi ev ortamlarında çalışma fırsatı edindiğinde trafik, yolculuk süresi ve yol maliyetleri gibi stres faktörlerinden uzak kalmaktadırlar. Bu avantaj da beraberinde psikolojik açıdan çalışanların kendilerini daha enerjik hissetmelerini sağlamakla birlikte daha dinlenmiş bir şekilde işlerine odaklanmalarını sağlamaktadır.

İşten Ayrılmalar Azalıyor

Hibrit çalışma modelinin verimliliği artırıp arttırmadığına yönelik literatürde yapılan birçok araştırma mevcuttur. Hibrit çalışma sistemi içerisinde çalışanlar ile yapılan bir araştırmada çalışanlar hem bu çalışma modelinin çalışma verimliliğini arttırdığını belirterek hem de evden çalışmaya devam edilmesi doğrultusunda %72 oranında görüş belirtmişlerdir. Farklı bir perspektiften bakıldığında mobbinge uğrayarak toksik bir çalışma ortamında çalışmalarını sürdüren kişilerin de hibrit sistem çalışma verimliliğini arttırmaktadır.

Bu alanda 2021 yılında yapılan farklı bir araştırma ise evden çalışma ortamına kalıcı geçişin dahi %2.7 oranında çalışma verimliliğini arttırdığını göstermektedir.

Kişilerin kendi yarattıkları çalışma ortamı ve koşulları içerisinde daha üretken oldukları daha verimli bir şekilde çalışabildikleri gözlenmiştir. Araştırmalar, hibrit çalışma sistemi ile işten ayrılma oranlarının önemli ölçüde düştüğünü göstermektedir ve bu sistemin verimlilik ile mutlu bir iş hayatının oluşumuna olanak sağladığını belirtmektedir. Birçok araştırmanın ortak özelliği hibrit sistemin verimliliği arttırdığına yönelik olsa da aksini belirten çalışan görüşleri ve araştırmalarda mevcuttur. Tam aksi bir perspektiften bakıldığında ise çalışanların iş yeri ile daha az temas etmeleri daha az iş yapmalarına neden olarak verimliliğin belli bir oranda düşmesine de neden olabilmektedir. Çalışan kişiler için iş ile ilişkili birtakım kontrollerin sağlanmaması işlerin belirli bir zaman içerisinde yetişmemesine neden olarak çalışma temposundan çalışanın uzaklaşmasına ve verimlilikte ciddi anlamda düşüşlerin meydana gelmesine neden olmaktadır. Hibrit çalışma modeline genel açıdan bakıldığında birçok verimliliği arttırdığına yönelik çalışan yorumu ve araştırmalar yer alsa da aksini iddia eden araştırmalar ile beraber çalışan yorumları da yer almaktadır.

Hibrit Çalışma Uzun Vadede Yalnızlığa Neden Olabilir

Günümüzde yeni normal olarak da nitelendirebileceğimiz hibrit çalışma modelinin, uzun vade içerisinde birçok çalışan tarafından benimsenebileceği görülmektedir. Kişilerin kendi yarattıkları özgür yaşam alanları içerisinde kendilerini daha rahat ve güvenli bir şekilde ifade edebilmeleri uzun vade içerisinde bu çalışma modelinin bahsedebileceğimiz olumlu yanları arasında yer almaktadır. Gündelik hayatın rutin akışında, koşturmanın ortasında mevcut stres faktörlerinin hibrit çalışma ortamı içerisinde oldukça azaldığına rastlanmaktadır ve uzun vade içerisinde bu çalışma stilinin olumlu yanları olarak söz edebiliriz. Hibrit çalışma ortamı doğrultusunda kişilerin kısa vadede diğer çalışanlar ile iletişimleri kuvvetli ve güçlü olsa da uzun süreli bir hibrit çalışma ortamının kişiyi yalnızlaştırdığına ulaşılmaktadır. Bu açı ise uzun vadeli bu çalışma stilinin yaratabileceği olumsuz yanlar arasında yer almaktadır. Uzun vadenin sonunda ise kişiye bireysel bir ortamda çalışmak haz vermeyebilir ve bu doğrultuda haz almadan da çalışmak kişinin çalışma verimliliğinin düşmesine neden olabilir. Hibrit çalışma modeli üzerinde çalışanların diğer çalışma arkadaşları ile teması, işveren ile teması ve temas halinde kalması oldukça önemlidir. İşveren için de çalışanları ile temas halinde kalmaları oldukça önemlidir. Bu sebeple birinci önerim kurum içerisindeki temasın hibrit sistem kapsamında da sürdürülmesi olur. Çalışanların ev içerisindeki çalışma koşullarını oluştururken dikkat dağıtıcı dizayn ve temalardan kaçınarak çalışma ortamlarını tasarlamaları verimliliği sürdürebilmek açısından dikkat edilmesi gereken farklı bir öneri olarak yer alabilir. Hem çalışanlar için hem de işverenler için psikolojik açıdan verimliliği de arttırabilmek adına geribildirim ve talep toplantılarının da sık olarak düzenlenmesi işteki verimlilikle beraber çalışanlar ile işverenlerin psikolojik verimliliğini de etkileyecektir.

  This will close in 20 seconds

  Hemen Ara

   
  Hemen Ara  

  WhatsApp

   
  WhatsApp  

  Randevu Talebi

   
  Randevu Talebi  

  Uzmana Sorun

   
  Uzmana Sorun  
  HIZLI RANDEVU TALEP ET

   X
   RANDEVU TALEBİ LABORATUVAR SONUÇLARI