Madde Bağımlılığı Araştırma Raporu Sonuçları

Özel Moodist Hastanesi tarafından yapılan araştırma yatarak tedavi görmekte olan 550 madde bağımlısı ile yapılmıştır. Araştırmada yazarlar tarafından oluşturulan bir soru formu kullanılmıştır. Formda madde kullanımı ile ilişkili yaşam olaylarının hangi yaşta gerçekleştiğini soran sorular yer almaktadır. Form bağımlılarla görüşülerek doldurulmuş ve daha sonra elde edilen veriler analiz edilmiştir.

İlk kez madde kullanmaya başlama yaş ortalaması 16 olarak bulunmuştur. Bağımlıların yaklaşık üçte biri (%27,7) 14 yaş öncesinde ilk kez madde kullanmaya başlamışlardır. Dörtte üçünün 18 yaş öncesinde kullanmaya başladığı dikkati çekmektedir. Bu nedenle 18 yaş ve öncesi büyük önem taşımaktadır.

Eğitim hayatında ciddi bozulmanın olduğu yaş ortalaması 16 yaştır. Madde ilk kullanmaya başladıkları yaşta, eğitim hayatları da bozulmaktadır. Eğitim hayatının bozulması madde kullanımının bir işareti olabilir. Öte yandan eğitim hayatı bozulduğu için de madde kullanmaya başlıyor olabilirler.

İlk kez madde kullanmaya başladıktan 2 yıl sonra (ortalama 18 yaşında) düzenli olarak madde kullanmaya başladıkları dikkati çekmektedir. Araştırmaya yanıt verenlerin dörtte üçü (%75,2) 21 yaş öncesinde düzenli olarak madde kullanmaya başlamışlardır. Düzenli madde kullanmaya başlamadan önce yapılacak müdahaleler, düzenli madde kullanımını önleyebilecektir. Bu nedenle erken dönemde tedaviye başvurmak önem taşımaktadır.

Gündüz saatlerinde madde kullanmaya başlamaya ise 19 yaş civarında başlamaktadırlar. Düzenli madde kullanımı, hızla gündüz saatlerini de yansımaktadır.

Ağır uyuşturucuların kullanılmaya başlanması ise 20 yaş civarında olmaktadır. İlk kez madde kullanmaya başladıktan ortalama 4 yıl sonra ağır uyuşturucular kullanılmaya başlanmaktadır. 18 yaş altında ağır uyuşturucu kullandığını söyleyenlerin oranı %35’tir. Ağır uyuşturucular yaşamı daha çok bozduğu için fark edilme ihtimalini artırmaktadır. Öte yandan erken dönemde fark edilirse ve tedavi başlanırsa, ağır uyuşturuculara geçiş önlenebilir.

Araştırmaya katılan bağımlıların %25’i damar yoluyla madde kullandığını belirtmiştir. Damar yoluyla madde kullanımına başlama 23 yaş civarında olmaktadır. Damar yoluyla kullanımı gözlemek ve beklemek, geç kalmaya neden olmaktadır. Erken dönemde yardım alınmalıdır.

Bağımlıların yaklaşık üçte biri (%29,9) en az bir kez ruhsal tedavi görmüştür.  Yaklaşık yarısı (%51,3) 21 yaş öncesinde en az bir kez ruhsal tedavi gördüğünü belirtmiştir. Ruhsal tedavi görme yaşı ortalaması 20’dir. Yani gündüz saatlerinde madde kullanılmaya veya ağır uyuşturucular kullanılmaya başlandığında, ruhsal tedavi görme ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. Bu bulgu, ruhsal tedaviye başvuran gençlerde madde kullanımını sorgulamanın önemini işaret etmektedir.

Araştırmaya katılan bağımlıların sadece dörtte biri 18 yaş öncesinde madde kullanımına bağlı sorun yaşadıklarını bildirmişlerdir. Madde kullanımına bağlı sorun yaşama 22 yaş civarındadır. Erken yaşlarda sorun yaşamadıkları için fark edilmeleri daha güç olmaktadır. Süre uzayıp kullanılan madde miktarı arttıkça sorun yaşama daha fazla olmaktadır. Bu nedenle erken yaşlarda daha dikkatli izlemek gereklidir.

İlk tedaviye başvurma yaşı ortalaması ise 24’tür. Yani ilk madde kullanmaya başladıktan 8 yıl sonra tedaviye başvurmaktadırlar. Bu sürenin erkene alınması, tedavinin başarısı ve görülen zararların önlenmesi veya azaltılması için önemlidir.

Ailesi tarafından madde kullanımın fark edilme yaşı ortalaması 21’dir. Yani aile; madde kullanmaya başladıktan 5 yıl, düzenli madde kullanmaya başladıktan 3 yıl, gündüzleri madde kullanmaya başladıktan 2 yıl sonra, durumun farkına varmaktadır. Bu çok geç anlaşılmasının bir göstergesidir. Bu bulgu, aile eğitimlerin yaygınlaşmasının önemini göstermektedir.

Ruhsal tedaviye başvurma yaşı ile ailenin madde kullanımını öğrenme yaşı yaklaşık aynı dönemlere denk gelmektedir. Bu bulgu, ruhsal sorunların ailenin dikkatini çekmesi ile açıklanabilir. Ruhsal sorunların varlığı, bağımlılık sorunlarının fark edilmesini kolaylaştırmaktadır.

22 yaş, aile ile ciddi sorunlar yaşamanın görüldüğü ortalama yaştır. Aile durumu fark ettikten sonra aile ile ciddi sorunlar yaşanmaktadır.

Aile fark ettikten yaklaşık 3 yıl sonra ilk tedavi başvurusu olmaktadır. Ailenin tedaviye getirmesi zaman almaktadır. Bu nedenle kullanan kişi tedaviye gelmese bile, aileye yönelik danışmanlıkların yapılması çok gereklidir.

  This will close in 20 seconds

  Hemen Ara

   
  Hemen Ara  

  WhatsApp

   
  WhatsApp  

  Randevu Talebi

   
  Randevu Talebi  

  Uzmana Sorun

   
  Uzmana Sorun  
  HIZLI RANDEVU TALEP ET

   X
   RANDEVU TALEBİ LABORATUVAR SONUÇLARI