Özgül Öğrenme Güçlüğü

Özgül Öğrenme Bozukluğu, fiziksel, zihinsel ya da gelişimsel herhangi bir problemin neden olmadığı, okuma, yazma ve aritmetik alanlarda kişinin zorlanmasıyla kendini gösteren bir bozukluktur.
Zeka geriliği ile özgül öğrenme bozukluğu sık karıştırılmasına rağmen, birbirinden çok farklıdır. Zeka geriliği bireyin zeka gerektiren her alanda zorluk yaşamasıyla karakterize, tedavisi olmayan bir durum olmasına karşın, özgül öğrenmede kişi sadece belli alanlarda yaşının gerektirdiği beceriyi sergileyemez ve tedavisi olan bir durumdur.

Yapılan çalışmalara göre, özgül öğrenme bozukluğu, okul çağındaki çocukların yaklaşık %8’inde görülmektedir ve erkek çocuklarda kız çocuklarına oranla daha sık rastlanır.

Özgül öğrenme bozukluğu, okuma bozukluğu, yazma bozukluğu ve aritmetik beceri bozukluğu olmak üzere 3 ana grupta incelenir.

Okuma Bozukluğu (Disleksi)

Okuma ile ilgili yanlış ve yavaş okuma, harf karıştırma, ses, hece ve kelime atlama, bir kelime yerine başka bir kelimeyi okuma, okurken sık sık durma ve yerini kaybetme gibi problemlerin görüldüğü bozukluktur.

Yazma Bozukluğu (Disgrafi)

Yazma ile ilgili, harf ve heceleme hataları yapma, b-d, m-n, c-ç, s-ş ve noktalı noktasız harflerin karıştırıldığı, noktalama işaretlerini kullanmama, sayfa düzeni yapamama, paragraf oluşturamama, kötü yazma gibi problemlerin görüldüğü bozukluktur.

Matematik Beceri Bozukluğu (Diskalkuli)

Matematik beceri gerektiren, sayı sayma, dört işlem, problem çözme, geometrik şekil, terim, sembol ve işaretleri anlamada problemlerin görüldüğü bozukluktur.

Özgül öğrenme bozukluğunun nedenleri nelerdir?

Özgül öğrenme bozukluğunun kesin nedeni bilinmemekle birlikte, birden fazla faktörün sebep olabileceği düşünülmektedir.

Doğum öncesi yetersiz ve sağlıksız beslenme, annenin geçirdiği enfeksiyonlar, alerjiler, yoğun ve kontrolsüz şekilde kullanılan ilaçlar, doğum esnasında oluşan beyin hasarı gibi komplikasyonlar ile uzun ve zor doğum, doğum sonrası başa alınan darbeler, oksijensiz kalma gibi durumlarla özgül öğrenme güçlüğü ilişkilendirilmektedir.

Ayrıca, özgül öğrenme bozukluğunun aynı ailede görülme sıklığı nedeni ile kalıtsal olduğu görüşü üzerinde de durulmaktadır.

Özgül Öğrenme Güçlüğü Tedavisi

Özgül öğrenme güçlüğünde, erken tanı ve tedavi büyük önem taşır. Tedavide öncelikli olan, öğrenme süreçleriyle ilgili olan ve akademik başarısızlığı beraberinde getiren bu durumun, çocuktan kaynaklanmadığının bilincine varmak ve suçlayıcı tutumla yaklaşmamaya dikkat etmektir.

Özgül öğrenme güçlüğünde her çocuk için ayrı, zayıf yanları geliştirilmeye yönelik bireysel eğitim planı hazırlanmalıdır. Tedavide hekim, psikolog, aile ve öğretmenler, kazandırılması hedeflenen becerilerle ilgili işbirliği içerisinde çalışmalıdırlar. Uygulanan tedavinin süresi, çocuğun öğrenme hızına ve şekline göre farklılık gösterir.

Özgül öğrenme bozukluğu olan çocukların büyük bir çoğunluğunda, dikkat problemleri görüldüğü için ilaç tedavisi de gerekebilir. Bunun yanı sıra, bu çocuklar yaşadıkları başarısızlığın farkına vardıkları için özgüven ve sosyalleşme gibi problemler yaşayabilirler. Bu durumda özgül öğrenme bozukluğuna kaygı ve depresyon gibi bazı psikiyatrik bozuklukların eşlik etmesiyle psikoterapi ve ilaç kullanımı gerekebilir.

  This will close in 20 seconds

  Hemen Ara

   
  Hemen Ara  

  WhatsApp

   
  WhatsApp  

  Randevu Talebi

   
  Randevu Talebi  

  Uzmana Sorun

   
  Uzmana Sorun  
  HIZLI RANDEVU TALEP ET

   X
   RANDEVU TALEBİ LABORATUVAR SONUÇLARI