Psikoloji Bölümünü Tercih Etmek İsteyenlerin Mutlaka Bilmesi Gerekenler

YKS tercihleri bugün başladı. Adaylar, tercihlerini 27 Temmuz – 5 Ağustos tarihleri arasında yapabilecek. Bu süreçte psikoloji bölümünü tercih edecekler için hastanemiz uzmanlarından Klinik Psikolog Miray Korucu Keskin mini bir rehber hazırladı.

“Psikoloji Bölümünü Tercih Etmek İsteyenlerin Mutlaka Bilmesi Gerekenler”e aşağıdan ulaşabilirsiniz.

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 22-26 Ağustos 2022 tarihleri arasında, elektronik kayıtlar ise 22-24 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılacak.

Nasıl Psikolog Olunur?

 • Üniversitelerin Fen Edebiyat Fakültelerinde bulunan Psikoloji bölümünden (Genellikle 4 – Hazırlık varsa 5 yıl) mezun olmak gerekiyor.
 • Uzman Psikolog olmak için; psikoloji ana bilim dalları tarafından yürütülen, psikolojinin uzmanlık alanlarında (Klinik, Endüstri/İş ve Örgüt, Sağlık, Çevre, Bilişsel, Adli, Trafik, Nöropsikoloji, Deneysel, Sosyal, Gelişim, Spor, Eğitim gibi) lisansüstü eğitimini tamamlamak gerekiyor.

Yüksek Lisans Yapmak Zorunlu mu?

 • Hayır. Yüksek lisans yapmak, uzmanlaşmak istenilen alan ile ilgili istek ve amaçlarına bağlı değişebilmektedir.

Psikoloji Lisans Mezunu Olarak Nerede Çalışabilirim?

 • Psikoloji lisans mezunu olarak birçok farklı alanda çalışmak mümkündür. İnsan kaynakları ve halkla ilişkiler, finans, araştırma şirketleri, eğitim sektörleri bu alanlardan bazılarını oluşturur.

Psikoloji Kliniği Açabilmek için Neler Gerekli?

Psikoloji Kliniği Açabilmek için Neler Gerekli?
Psikoloji Kliniği Açabilmek için Neler Gerekli?
 • Klinik açabilmek ancak Psikiyatri veya nöropsikiyatri hekimlerinin öncülüğünde mümkündür. Psikologlar, psikolojik danışmanlık merkezi ya da aile danışmanlığı merkezi açabilir. Bu merkezleri açabilmek için gerekli belgeler ve yeterliliğinizin olması gereklidir. Türkiye’de danışmanlık merkezleri ile ilgili yasal mevzuat oldukça geniş.

Psikoloji Eğitiminde Hangi Derslerden Sorumlu Olurum?

 • İstatistik, Araştırma Yöntemleri gibi bilimsel araştırmaya yönelik bilgi ve becerilerin kazanılmasını sağlayan dersler;
 • Klinik Psikoloji, Sosyal Psikoloji, Gelişim Psikolojisi, Kişilik Kuramları gibi zorunlu alan dersler;
 • Endüstri ve Örgüt Psikolojisi, Nöropsikolojik Değerlendirme ve Psikolojik Testler, Görüşme ve Gözlem Teknikleri gibi uygulamalı dersler;
 • Travma, Adli Psikoloji, Etik, Evlilik ve Aile gibi seçmeli derslerden oluşur.

Psikolojinin Alt Alanları Nelerdir?

 • Kuramsal temel alt alanları: Bilişsel psikoloji, deneysel psikoloji, gelişim psikolojisi, kişilik psikolojisi, psikometri ve sosyal psikolojidir.
 • Uygulama alt alanları ise; adli psikoloji, çevresel psikoloji, danışmanlık (rehberlik) psikolojisi, din psikolojisi, eğitim/okul psikolojisi, endüstri ve örgüt (iş ve çalışma) psikolojisi, fizyolojik psikoloji, klinik psikoloji, nöropsikoloji, psikofarmakoloji, sağlık psikolojisi, spor ve egzersiz psikolojisi ile trafik psikolojisinden oluşmaktadır.

Türkiye’de Psikologların Çalışma Alanları

Lisans veya Yüksek lisans eğitim seviyesine bağlı olarak;

 • Denetimli Serbestlik Hizmetleri Müdürlükleri
 • Ceza İnfaz Kurumları
 • Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlükleri
 • Personel Eğitim Merkezleri
 • Kadın Konukevleri
 • Çocuk Destek Merkezleri (Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı)
 • Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri (Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı):

Türkiye’de Psikologların Çalışma Alanları

 • Huzurevleri ile Yaşlı Bakım Merkezleri
 • Emniyet Genel Müdürlüğü
 • Rehberlik ve Araştırma Merkezleri
 • Rehberlik ve Danışma Merkezi (Millî Savunma Bakanlığı)
 • Toplum Ruh Sağlığı Merkezleri ve Bağlı Birimler (Sağlık Bakanlığı)
 • Hastaneler
 • Bağımlılık Danışma, Arındırma ve Rehabilitasyon Merkezleri
 • Radyo ve Televizyon Üst Kurulu:
 • Belediyeler

Türkiye’de Psikologların Özel Sektörde Çalışma Alanları

 • Psikoteknik Değerlendirme Merkezleri
 • Özel Hastaneler
 • Aile Danışmanlığı Merkezleri
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Firmaları
 • Endüstri Kuruluşları ve Örgütler
 • Halkla İlişkiler Birimleri
 • Sivil Toplum Kuruluşları
 • Pazarlama Departmanları
 • Reklam Ajansları
 • Kullanıcı Deneyimi Tasarımcısı
 • Araştırma Merkezleri ve Laboratuvarlar
 • Spor Kulüpleri
 • Araştırma Şirketleri
 • Özel Kreş ve Gündüz Bakımevleri ile Özel Çocuk Kulüpleri (Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı)
 • Okul Öncesi Eğitim Kurumları (Milli Eğitim Bakanlığı)
 • Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri

Psikolog Ne Yapmaz?

 • Psikolog dert ortağı değildir
 • Psikolog danışanı sadece dinlemez
 • Psikolog öğüt vermez nasihat etmez

psikologlar ne yapmaz

 • Psikolog kişinin ne yapması gerektiğini söylemez
 • Psikolog danışanı ile herhangi farklı bir ilişki geliştirmez
 • Psikolog ile görüşmelerin bir amacı ve hedefi vardır

Psikologlar Ne Yapar?

Psikologlar, insanların nasıl düşündükleri, hissettikleri ve davrandıkları ile ilgili birçok konuda araştırma ve alanda uygulama yapabilir.

Bireyler, bireyin ait olduğu sosyal çevre ve kurum ve kuruluşlar psikologların çalışma alanlarıdır. Psikologların araştırmalarını ve uygulamalarını odakladıkları bazı alanlar şunlardır:

 • Depresyon, anksiyete, fobiler vb. gibi zihinsel sağlık sorunları;
 • Davranışın nörolojik, genetik, psikolojik ve sosyal belirleyicileri;
 • Sağlığın psikolojik belirleyicileri ve iyilik haline katkıda bulunan psikolojik faktörler;
 • Hastalıkları önleme ve fiziksel sağlığı korumada psikolojik faktörlerin rolü;
 • Engellilik ve kronik hastalık durumlarına rehabilitasyon ve uyum; beyin hasarı, dejeneratif beyin hastalıkları;
 • Ağrının algılanması ve yönetimi;
 • Psikolojik faktörler ile fiziksel koşullar ve hastalık arasındaki ilişki (örn. diyabet, kalp hastalığı, felç);
 • Bilişsel işlevler (örn. öğrenme, hafıza, problem çözme, entelektüel yetenek);
 • Yaşam boyu gelişimsel ve davranışsal yetenekler ve sorunlar;
 • Suç davranışı, suç önleme ve suç eyleminin mağdurları ve failleri için hizmetler;
 • Bağımlılıklar, madde kullanımı ve kötüye kullanımı (örneğin sigara, alkol, reçeteli ve eğlence amaçlı ilaçlar);
 • Stres, öfke ve yaşam tarzı yönetiminin diğer yönleri;
 • Hukuki konularda psikolojik faktörlerin rolüne ilişkin mahkeme danışmaları (örneğin, kazalar ve yaralanmalar, ebeveyn kapasitesi, kişinin kişisel işlerini yönetme yetkinliği);
 • İşyerinde psikoloji (örneğin motivasyon, liderlik, üretkenlik, pazarlama, sağlıklı işyerleri, ergonomi);
 • Evlilik ve aile ilişkileri ve sorunları;
 • Birey ve bireyin bir parçası olduğu veya ait olduğu birçok grup (örneğin iş, aile, toplum) arasındaki sosyal ve kültürel davranış ve tutumlar ilişkisi;
 • İş, okul, spor ve sosyal faaliyetlerde performansla ilgili psikolojik faktörler.

  This will close in 20 seconds

  Hemen Ara

   
  Hemen Ara  

  WhatsApp

   
  WhatsApp  

  Randevu Talebi

   
  Randevu Talebi  

  Uzmana Sorun

   
  Uzmana Sorun  
  HIZLI RANDEVU TALEP ET

   X
   RANDEVU TALEBİ LABORATUVAR SONUÇLARI