psikolog-miray-korucu-keskin
Klinik Psikolog

Miray Korucu Keskin

 • Yeme Bozukluğu
 • Anoreksiya
 • Blumia
 • Çocuk ve Ergenlerde Kaygı/Anksiyete Bozuklukları
 • Çocuk ve Ergenlerde Depresyon
 • Travma ve Stresörle İlişkili Bozukluklar
 • Çocuk ve Ergenlerde Kriz ve Yas Danışmanlığı
 • Beslenme ve Yeme Sorunları
 • Obsesif Kompulsif Bozukluk
 • Çocuk ve Ergenlerde Uyum Problemleri
 • Sınav Kaygısı
 • Davranış Bozukluğu
 • Oyun Terapisi
 • Özgüven problemleri
 • Sosyal kaygı
 • Özgül fobi
 • Ebeveyn danışmanlığı

Miray Korucu Keskin, 2013 yılında Abant İzzet Baysal Üniversitesi Psikoloji bölümünden mezun olmuş, 2020 yılında ise Okan Üniversitesi Klinik Psikoloji bölümünü Suriyeli mültecilerde ruh sağlığının araştırılması konulu tezi ile tamamlamıştır.

Çalışma hayatına başladığı Şubat 2014 – Eylül 2015 tarihleri arasında; okul öncesi çocuklara hizmet veren özel bir kurumda psikolog/sorumlu müdür olarak görev almış, çocukların eğitim programlarının düzenlenmesi, ebeveynlere danışmanlık verilmesi, çocukların psikososyal alanda desteklenmesi konularında çalışmalar yürütmüştür.

Ocak 2018 – Mart 2022 tarihleri arasında Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı’nda çocuk ve ailelere psikoterapi ve danışmanlık desteği, koruyucu, önleyici ve iyilik halinin sürekliliğini hedefleyen çalışmalarına ek olarak çocuk koruma sorumlusu görevini yürütmüştür.

Türk Psikologlar Derneği, Travma Çalışmaları Derneği, EMDR Türkiye Derneği üyesidir.

Klinik Psikolog Miray Korucu Keskin, Özel Moodist Hastanesinde Klinik Psikolog olarak görev yapmaktadır.

Lisans: Abant İzzet Baysal Üniversitesi Psikoloji Bölümü 2008-2013

Yüksek Lisans: Okan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Klinik Psikoloji Yetişkin Modülü-Tezli 2014-2020

Mesleki Eğitimleri:

 • Eylül 2012- Şubat 2013 Marie Curie Sklodowska University – Erasmus Programı
 • Eylül 2012- Şubat 2013 Marie Curie Sklodowska University – Erasmus Programı
 • 15-16-17 Mart 2022 Kriz, Travma ve Yas Danışmanlığı Eğitimi – Nevin Dölek
 • Mayıs 2021 Triple P Olumlu Anne Babalık Programı (Çocuk ve Ergen) Hümanist Büro
 • 4-5-13 Temmuz 2020 EMDR I. Düzey Temel Eğitimi (Çocuk ve Ergen) Ümran Korkmazlar Fide Danışmanlık Merkezi
 • 19—22 Temmuz 2018 EMDR I. Düzey Temel Eğitimi Klinik Psikolog Emre KONUK Davranış Bilimleri Enstitüsü
 • 2017-2019 Şema Terapi Temel Eğitimi Dr. Gonca Soygüt Pekak Şema Terapi Enstitüsü
 • 21 Ekim-13 Ocak 2014 Çocuk Merkezli Oyun Terapisi Eğitimi Klinik Psikolog Birgül Emiroğlu Oyun Terapileri Derneği
 • 10 Mart-14 Nisan 2014 (6 Hafta) Çocuk Merkezli Oyun Terapisi Eğitimi II. Modül Rebeca Chow Oyun Terapileri Derneği
 • 2017-2018 Tematik Algı Testi (TAT) – Dr. Tevfika Tunaboylu İkiz Rorschach ve Projektif Testler Derneği
 • Rorschach Testi ve Projektif Testlere Kuramsal Giriş Eğitimi Prof. Dr. Tevfika Tunaboylu İkiz Rorschach ve Projektif Testler Derneği
 • Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri (MMPI) Uygulama ve Yorumlama Eğitimi Dr. Songül Bozkurt ve Dr. Nursen Oral Türk Psikologlar Derneği
 • Çocuk Değerlendirme Testleri Dr İlkiz Altınoğlu Dikmeer Türk Psikologlar Derneği

Projeler

 • Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, ANKA Çocuk Destek Programı Etki Değerlendirme Projesi – Proje Asistanı

Katıldığı Seminerler ve Diğer Eğitimler

 • 4-5 ve 18-19 Şubat 2021 AB TACSO 3 “Çocuk Hakları ve Çocuk Katılımının İlkeleri” Eğitimi
 • 5-6 Haziran 2018 Çocuk İstismarı ve İhmaline Yaklaşım Eğitimi Dr. Tolga Dağlı Çocuk Koruma Merkezi Derneği
 • 07-15.07.2017 Davranış Değişimi ve Sigara Bırakma Danışmanlığı Eğitimi Doç Dr. Aslı Çarkoğlu Türk Psikologlar Derneği
 • 17 Mart 2022 “Kulüp” İlişkiler Ekseninde İstanbul’da Yahudi Olmak Yudum Söylemez – Kl. Psk. Sindy Şulam Irgaz Çift ve Aile Terapileri Derneği
 • 19 Ocak 2021 Salgın ve Doğal Afetler Sırasında Çocukların Korunması Projesi Çocuk Koruma Merkezlerini Destekleme Derneği
 • 13-14 Mart 2020 Aileye Dönüş İyi Uygulamalar Sempozyumu Koruncuk Vakfı AB Projesi
 • 1 Ekim 2019 “Bebekler Neden Ağlar?” Dr. Aletha Solter
 • 27 Mayıs 2018 Çocuk ve Travma Semineri Türk Psikologlar Derneği Travma Birimi
 • 4 Mayıs 2018 Çocuğun Cinsel İstismarı ile Mücadelede Psikososyal Yaklaşım Dr. Bülent Tansel Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
 • 26 Nisan 2018 Çocuk İstismarını Tanıma ve Önlemede Yöntemler Sema Yılmaz Karasu – Claduia Kipp-Cötök Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı
 • 7-8 Nisan 2018 İstanbul Bağımlılık Sempozyumu “Her aşamada bağımlılığa etkin yaklaşım” Moodist Akademi
 • 30 Nisan 2017 2. Travma Sempozyumu “Süregelen Toplumsal Travmalarımız; Ne Yaşıyoruz, Nasıl Etkileniyoruz, Nasıl Başa Çıkabiliriz?” Türk Psikologlar Derneği Travma Afet ve Kriz Birimi Düzenleme Kurulu
 • 22 Nisan 2017 Farkındalık (Mindfulness) Terapisi Sempozyumu-Mindfulness Institute
 • 4-5-11 Şubat 2017 Travmada Müdahale Yöntemleri Atölye Çalışmaları – Travma Çalışmaları Derneği
 • 24-25 Ekim 2015 ‘Oyunun İyileştirici Gücü, Oyun ve Ruh Sağlığı Sempozyumu’ Oyun Terapileri ve İstanbul Psikodrama Derneği
 • 8-9 Mart 2014 ‘Yetişkin Psikoterapileri Sempozyumu’ Oyun Terapileri Derneği ve Bilgi Üniversitesi

Randevu Talep Edin

   This will close in 20 seconds

   Hemen Ara

    
   Hemen Ara  

   WhatsApp

    
   WhatsApp  

   Randevu Talebi

    
   Randevu Talebi  

   Uzmana Sorun

    
   Uzmana Sorun  
   HIZLI RANDEVU TALEP ET

    X
    RANDEVU TALEBİ LABORATUVAR SONUÇLARI