TEDAVİ MODELİ

TEDAVİ MODELİ

Bağımlılık sadece tıbbi bir sorun değildir. Bağımlılık aynı zamanda psikososyal bir sorundur. Bağımlılığın doğasını, tekrar kullanmama yöntemlerini, istekle başa çıkmayı, tuzak düşüncelerle öğrenmediği sürece bağımlılık tekrarlayacaktır. Öte yandan öfke kontrol eksikliği, stresle başa çıkmada zorluk, dürtüsellik gibi birçok ruhsal durum da bağımlılığı devam etmesine yol açar. Bu nedenle psikososyal destek, bağımlılığın önlenmesinde önemli bir yardım sağlar.

Kişisel İyileşme Programı (KİP); Moodist Bağımlılık Merkezine özel bir psikososyal eğitim programıdır. KİP, 30 başlıktan oluşur. Her başlık kişinin tekrar bağımlılığa dönmesini önleyecek bir konuyu içerir. Başlıklar, psikologla birlikte çalışılır. Bireysel terapilerde, bağımlılığı tetikleyen öfke, stres, travma, sorun çözme becerisi eksikliği gibi soruların tedavisi için çalışıyoruz. Bireysel terapiler deneyimli psikoterapistler aracılığıyla yapılmaktadır. Ayrıca aile ilişkilerinde yaşanan sorunların çözümünde de bireysel terapiler yararlıdır.

Grup terapileri; bağımlılık tedavisinin en önemli parçasıdır. Başkalarıyla birlikte öğrenmek daha kolaydır. Grup içinde daha olumlu davranışlar geliştirilebilir. Bu nedenle grup tedavilerine düzenli katılmak iyileşme sürecini hızlandırır.

Ailenin iyileşme sürecine katılması çok önemlidir. Bu nedenle ebeveynler, eşler ve çocukları ile birlikte çalışmayı çok önemsiyoruz. Bağımlı bireyle yaşamak aile için acı verici bir durumdur. Aile büyük bir yüküm altındadır. Bağımlılık bir aile hastalığıdır. Bu nedenle sadece bağımlı değil, ailenin tüm üyeleri de değişmelidir. Ailenin tedavide rol alabilmesi için bağımlılığa yönelik bilgi ve becerilerinin artması gerekmektedir. Aile programında neler yapıyoruz?

-      Ailenin bağımlının iyileşmede alabileceği rol hakkında bilgilendiriyoruz
-     Bağımlılığın aileye getirdiği yük ve bununla başa çıkmayı öğretiyoruz
-     Ailenin bağımlıya yönelik davranışlarında doğru ve yanlışları ayırt etmelerini sağlamaya çalışıyoruz.
-     Aile üyelerinin kendi ruh sağlıklarını nasıl korumaları gerektiğini öğretiyoruz

Bu hedefleri gerçekleştirmek için verdiğimiz hizmetlerimiz şunlardır:

-     Aile üyelerinin katılabileceği grup çalışmaları uyguluyoruz. Bu çalışmalarda aileler bilgi kazanmakta, ayrıca birbirleriyle deneyimlerini paylaşma şansını bulabilmektedir.
-     Aile üyeleriyle birebir görüşerek bilgilendiriyoruz ve gerekli desteği veriyoruz

Naltrekson implant: 
Halk arasında pellet veya çip olarak bilinen naltrekson implant uygulaması yapıyoruz. Bu ilaç madde kullanım isteğini azaltmaktadır. Deri altına uzman sağlıkçılar tarafından takılmaktadır. Uzman kişiler tarafından takılmadığı taktirde ciltte yaralara yol açabilmektedir. Eroin kullananlarda ise, kişi eroin kullandığı taktirde eroinin etkisini yok etmektedir. Alkol ve diğer maddeler içinse isteği azaltmada yararlı olmaktadır. İmplantıların süresi 2 ile 3 arasında değişmektedir. Piyasada farklı veya kaçak implantlar vardır. Bu nedenle gerçek etkili implantlar seçilmelidir. 

Suboxone: 
Eroin veya diğer opiyat bağımlılığında kullanılan bir ilaçtır. Opiyatlar (örneğin eroin) gibi hareket etmektedir. Eroin yoksunluğu belirtilerini ve kişinin eroin ihtiyacını yok etmektedir. Güvenli bir ilaçtır. Zehirlenme veya aşırı doz riski yoktur. Damar yoluyla kullanılamaz. Sadece eroin yoksunluğu tedavisinde kullanılabilir. Eroini bırakamayanlarda ise, ilaç eroinin yerine ikame tedavisi olarak kullanılmakta, zaman içinde doz azaltılarak kesilmektedir. 

Antabus implant: 
Antabus ilacının etken maddesi disülfiram'dır. Bu ilacı kullanan kişi alkol aldığında beden bir reaksiyon vermektedir. Bu nedenle kişi alkolü istese bile kullanamamaktadır. Aslında kişinin "alkol kullanmama" kararını destekleyen, kazaları önleyen bir etkiye sahiptir. Bu ilacın hap şeklindeki formu da vardır. Ancak hap kullanmakta zorlanan kişilerde, deri altına konan antabus implant daha yararlıdır. 3 ay etkili olup, kişiyi kazlara korumaktadır.

Diğer ilaçlar:
Bağımlılık tek başına olan bir hastalık değildir. Bağımlılığa depresyon, anksiyete, uykusuzluk, dürtüsellik, hiperaktivite gibi sorunlar da eşlik etmektedir. Bu nedenle bu ruhsal sorunların da tedavisi çok önemlidir. Bu amaçla farklı ilaçlar kullanılmaktadır.

Yatarak tedavi 
Yatarak tedavi programını; rahat ve konforlu bir ortamda, bilgili ve deneyimli bir sağlık ekibi ile yürütüyoruz.

Yatarak tedavi neden gerekli ve önemlidir? 
Alkol-madde kullanımına bağlı bedende birçok değişiklikler oluşur. Beden, bu maddelere göre kendinde bir denge geliştirir. Bu maddeler bırakıldığında, bedenin yeniden normal dengesine girmesi sırasında birçok sorun ortaya çıkabilir. Bunlar terleme, uykusuzluk gibi hafif belirtilerden yüksek tansiyon, bayılma veya koma gibi ciddi sorunlar biçiminde görülebilir. Bu nedenle kullanılan maddeleri kontrollü bir ortamda bırakmak, sağlık açısından çok önemlidir. Yatarak tedavi, kişiyi çevresinden kısa süre izole etme amacını da taşır. Alkol-madde bırakıldığı ilk dönemlerde beyin henüz kontrolü ele geçirmediği için, kişi kendisini tutmakta zorluk çeker. Yatarak tedavi, kişinin bu gücü sağlaması için bir geçiş dönemidir.

Program türleri 
Yatarak tedaviyi kişinin özelliklerine ve isteklerine göre şekillendiriyoruz. Tam günlü veya yarı günlü programlarımız mevcuttur. Verilen hizmetler Tıbbi tedavi, bedenin kullanılan maddeden sağlıklı bir şekilde arınmasını sağlamak Kişinin alkol ve madde kullanmaya iten nedenleri saptamak ve bunları değiştirmeye yönelik hedefleri belirlemek İstek, duygu ve düşüncelerle başa çıkmayı öğretmek Tekrar alkol-madde kullanımını önleyecek stratejileri geliştirmek Her gün günaydın toplantısı, bağımlılık bilgilendirmesi, kişisel iyileşme programı ve bağımlılığı önlemeye yönelik aktiviteler yer almaktadır.

Ayaktan tedavi programı 
Ayaktan tedavi programı, hastaneye yatmadan veya yatış sonrası uygulanan bir programıdır. Üç basamaklı tedavi programı ayaktan uygulanmaktadır. 


Ayaktan tedavi programında neler yapıyoruz? 
Bağımlılığın getirdiği fiziksel ve beyinsel sorunların düzelmesine yardımcı oluyor, alkol-madde isteğini azaltıcı tıbbi tedaviler uyguluyoruz. Kişinin risklerini ve ihtiyaçlarını saptıyoruz Tekrar kullanmayı önlemek için, kişiye özel bir program hazırlıyoruz Stresle veya öfkeyle başa çıkma yöntemlerini öğretiyoruz Eşlik eden ruhsal sorunlar üstünde çalışıyoruz Yaşamını organize etmeyi öğretiyoruz Aile ve arkadaş ilişkilerini düzenlemeye çalışıyoruz Bağımlılık ve süreci hakkında bilgilendiriyoruz

Ayaktan tedavi programımızı oluşturan bileşenler şunlardır: Bireysel görüşmeler Grup çalışmaları Aileye yönelik çalışmalar

-Değerlendirme aşaması

Arınma-Değerlendirme aşamasında ilk amaç kişinin bedeninin alkol-maddeden arınmasıdır. Çünkü bu tür maddeler bedende ve beyinde kendine göre bir sistem kurar.

Hedef bedende yeni bir dengenin kurulmasını ve bedeninin kendine gelmesini sağlamaktır. Fiziksel ve ruhsal açıdan stabilizasyon sağlanır.

Bu amaçla gerekli testler yapılır ve tedavi uygulanır. Arınma, kişinin durumuna göre yatarak veya ayaktan yapılır. Ancak evde yani ayaktan yapmak bazen tehlikeli sonuçlar doğurabilir.

Bu aşamada kişinin içme nedenleri, tetikleyici faktörlerin neler olduğu, kullandığı maddelerin ruhsal etkileri, fiziksel sonuçları gözden geçirilir. Bir anlamda hasar tespiti yapılır. Bu aşamanın sonunda iyileşmek için bir "yol haritası" hazırlanır. Yol haritası kişiyle birlikte oluşturulur ve iyileşmek için neler yapılması gerektiğine ve tedavinin nasıl süreceğine karar verilir.

Temiz Kalmayı Sürdürme Aşaması (Derlenme-Toparlanma)

Beden dengeye girdikten sonra temiz kalmayı sürdürmek çok önemlidir. Yoksa bağımlılığın yarattığı bedensel değişiklikler hemen eski haline döner.

Temiz kalmayı sürdürme aşamasının temel hedefleri; yeni bir yaşam düzeni kurmak, bağımlılık yapıcı maddelerden uzak kalmayı öğrenmek, ruhsal ve fiziksel iyileşmeyi sağlamaktır. Ayrıca aile ilişkilerini düzelmesine, ilişkilerin bir düzene konmasına çalışılır. Bu aşama, derlenme toparlanma aşamasıdır. Beynin düzelmeye başladığı aşamadır. Genelde ayaktan tedaviyle sağlanır.

Tekrar Kullanmayı Önleme Aşaması (Yeniden Yapılanma)

Bağımlılıkta sadece bağımlılık yapan maddeyi bırakmak yeterli değildir. Önemli olan bırakmak kadar tekrar başlamamaktır.

Bu aşamada; madde isteğiyle, kişiyi madde kullanmaya iten duygularla, risk yaratan etkenlerle, düşünce tuzaklarıyla başa çıkmanın yolları öğretilir. Arkadaş ilişkileri düzenlenir. Aile ilişkileri üstünde çalışmaya devam edilir. Kişinin yeni bir yaşam düzeni kurmasına yardımcı olunur.

Tekrar kullanmayı önleme aşaması; bir anlamda yeniden yapılanma dönemidir.

Bize Ulaşın