Depresyon

Depresyon nasıl anlaşılır ve tedavi edilir?

Depresyon toplumda oldukça yaygın görülen ciddi bir sağlık sorunudur ancak doğru teşhis ve destekle tedavide olumlu sonuçlar elde edilir. Moodist Psikiyatri ve Nöroloji Hastanesi, bireylerin yaşadığı depresyonun çözümü için psikoterapi, ilaç tedavisi ve yataklı tedavi programıyla birçok tedavi yöntemini yetkin biçimde sağlar.

Gündelik yaşamımıza ciddi olumsuz etkiler yapan depresyon olgusu karşımıza birçok belirti ve görünümle çıkar. Suçluluk, değersizlik ya da umutsuzluk hissiyle… Huzursuzluk, alınganlık ve sinirlilik haliyle… Derin bir umutsuzluk, karamsarlık ve üzüntüyle… Yorgunluk, bitkinlik ve enerji kaybı hissettirerek… Önceden keyif aldığınız şeylerden sizi soğutarak… Karar vermekte zorlanma, odaklanamama ve dikkati sürdürmede güçlük yaşatarak… İştah kaybı ya da aşırı iştahlı olmayla… Normalden daha az ya da daha fazla uyuma tablosuyla… Daha aşırı durumlarda da kişinin kendine zarar vermeyi düşündürüp, plan ya da girişimlerde bulundurarak.

Moodist Psikiyatri ve Nöroloji Hastanesi’nde depresyon sorunu çok boyutlu ve çok katmanlı bir tedavi sürecinde ele alınır. Psikoterapi, ilaç tedavisi ve yataklı tedavi programıyla bireylerin depresyondan kurtulması mümkündür.

Depresyon toplumda oldukça yaygın görülen bir sağlık sorunudur. Kişinin güçsüz ya da iradesiz olduğu anlamına gelmez. Bu sorunun çözümü için en önemli unsur; tedavide doğru teşhis ve destektir.

Moodist Psikiyatri ve Nöroloji Hastanesi, diğer ruh ve beyin sağlığıyla alakalı hastalıklarda olduğu gibi, depresyon sorunun çözümünde de bilim ve teknolojinin gerektirdiği koşulları sağlayan en gelişmiş tedavi imkanlarıyla ve uzman psikiyatr, psikolog kadrosuyla, kişinin öznel psikolojik ihtiyaçlarına uygun bir tedavi planlaması yapar. Bir kez daha vurgulamakta yarar var: Depresyon tedavi edilebilir bir sağlık sorunudur. Ancak tedaviye erken başlanması ve düzenli aralıklarla takibinin sağlanması tedaviden alınan verimi artırıcı bir unsur olarak öne çıkar...

Depresyon neden olur?

Üzülmek de sevinmek de insanın yaşaması gereken en olağan duygular. Her birey yaşamının belli dönemlerinde üzüntü, mutsuzluk gibi hisler içinde bulunabilir ve bunlar birkaç günde ortadan kaybolabilir. Ancak kişinin yaşadığı bu çökkün ruh hali en az iki hafta boyunca sürüyor; kişi kendini yorgun, isteksiz, çökkün, umutsuz hissediyorsa ve günlük yaşam aktivitelerini yerine getiremiyorsa, depresyon olup olmadığının bir ruh sağlığı uzmanı tarafından mutlaka değerlendirilmesi gerekir. Moodist Psikiyatri ve Nöroloji Hastanesi Medikal Ekibi, tüm bu nedenleri birlikte inceleyerek, multidisipliner bir bakış açısıyla tedavi planı oluşturur. Peki depresyon neden oluşur? Bu sorunun basit bir yanıtı yok! Çünkü depresyonun tek bir nedeni yok… 

Depresyon; genetik, biyolojik, çevresel ve psikolojik birçok faktörün etkileşimi sonucunda gelişebilir. Bu faktörleri biraz daha açarak anlatalım:
 
Genetik Faktörler: Kişide depresyonun görülme olasılığı, aile bireylerinde depresyon öyküsünün var olmasıyla ilişkilidir. Ancak bu, ailesinde depresyon hikayesi bulunan her bireyin depresyon yaşayacağı anlamına gelmez. Yapılan çalışmalar hem genetik hem çevresel faktörlerin depresyon riskinin ortaya çıkmasında etkili olduğunu gösteriyor.
 
Biyolojik Faktörler: Beynimizde bulunan sinir hücrelerinin iletişimini bazı kimyasallar sağlar. En başta serotonin olmak üzere, dopamin, noradrenalin ve benzer kimyasallar bu iletişimden sorumludur. Araştırmalar, beyinde bu maddelerin dengesinde bir bozulma olduğunda, depresyon belirtilerinin oluştuğunu kanıtlıyor. 
 
Çevresel ve Psikolojik Faktörler: Kişinin elinde olmadığı bazı çevresel ve psikolojik faktörler sonucunda da depresif belirtiler görülebilir. Kişinin olumsuz olarak nitelendirdiği tüm yaşam olayları depresyon oluşumuna neden olabilir. Mali sorunlar, iş kaybı, akademik başarısızlık, ilişkisel problemler, bir yakın kaybı, kazalar, afetler, travmatik yaşantılar, bağımlılıklar, kronik hastalıklar bunlara örnek olarak verilebilir.
 
Depresyon bunların yanı sıra, kalp rahatsızlıkları, parkinson hastalığı, inme, kanser, HIV/AIDS ve diyabet hastalıklarına da eşlik edebiliyor.

Depresyonun belirtileri nelerdir?

Depresyon belirtileri her bireyde farklı şekillerde ortaya çıkabilir. Belirtilerin şiddeti, sıklığı ve ne zamandan beri sürdüğü, kişiden kişiye değişiklik gösterir. Depresyon tanısı koyabilmek için, aşağıdaki belirtilerin kişinin işlevselliğini bozması ve en az iki hafta sürmesi gerekir:
 

 • Suçluluk, değersizlik ya da umutsuzluk hissi.
 • Huzursuzluk, alınganlık, sinirlilik hali.
 • Umutsuzluk, karamsarlık, üzüntü.
 • Yorgunluk, bitkinlik, enerji kaybı.
 • Önceden keyif alınan uğraşlardan uzaklaşma.
 • Karar vermekte zorlanma, odaklanamama ve dikkati sürdürmede güçlük.
 • Kolay öfkelenme, kızma, kişiler arası çatışmalarda sıklık.
 • İştah kaybı ya da aşırı iştahlı olma.
 • Normalden daha az ya da daha fazla uyuma.
 • Cinsel istekte azalma.
 • Nedeni belirlenemeyen ağrılar, kramplar ya da sindirim sorunları.
 • Kendine zarar verme düşünceleri, planları ya da girişimleri.
 • Nadiren de olsa majör (ağır) depresyonda halüsinasyon ya da delüzyon.

Moodist’te depresyon nasıl tedavi ediliyor?

Moodist Psikiyatri ve Nöroloji Hastanesi, ruh ve beyin sağlığıyla ilintili hastalıklarda, bilim ve teknolojinin gerektirdiği koşulları sağlayan en gelişmiş tedavi imkanlarıyla ve uzman psikiyatr, psikolog kadrosuyla, kişinin öznel psikolojik ihtiyaçlarına uygun bir tedavi planlaması yapar. Depresyon tedavi edilebilir bir sağlık sorunudur. Tedaviye erken başlanması ve düzenli aralıklarla takibinin sağlanması tedaviden alınan verimi artırır.

Moodist’te kullanılan tedavi yöntemleri ve destekleyici yaklaşımlar şunları kapsar:

Moodist’in tedavi yaklaşımı

Moodist  Psikiyatri ve Nöroloji Hastanesi’nde öncelikle belirlenen tedavi yöntemine uygun bir yol izlenmesi gerektiği hasta ve hasta yakınlarına anlatılır. Doğru tanı koymak ve etkin tedavi planı oluşturmak için Moodist uzmanları çeşitli psikolojik testlere başvurabilir. Uzman psikiyatr ve psikologlar tarafından yapılan bu psikometrik testler, bilimsel temele dayalı ölçme ve değerlendirme araçlarıdır.

Depresyon ile başa çıkmada, semptomları tanıma, erken fark etme, tedavi uyumunu ve sosyal-mesleki işlevselliği arttırmada psikoterapiler oldukça önemlidir. Moodist Medikal Ekibi, depresyon tedavisinde; Bilişsel Davranışçı Terapi, EMDR (Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme), Psikodinamik, Mindfulness, Hipnoterapi, Psikodrama, Şema gibi bireysel psikoterapilerin yanı sıra aile ve grup terapileri gibi terapi yöntemlerini de uygulamaktadır. 

Moodist’te terapistinize hangi terapi yaklaşımını kullandığını, terapinin depresyon üzerinde nasıl bir etkisinin olduğunu, terapinin sonunda nasıl fayda sağlayabileceğinizi ve bunun gibi aklınıza gelen soruları çekinmeden danışabilirsiniz.

Moodist Psikiyatri ve Nöroloji Hastanesi’nde; hastaların iyileşmelerine, sosyalleşmelerine ve sağlıklı bir yaşam sürdürebilmelerine yardımcı olmak, özgüven ve yeteneklerini geliştirmek, bu gelişimlerini günlük hayatta yansıtabilmelerini sağlamak için; müzik, dans, ebru atölyesi, resim, spor, seramik gibi birçok faaliyeti içeren ergoterapi çalışmaları da yürütülür.

Depresyon sonucunda aile içinde de sorunlar yaşanır. Bu nedenle Moodist Psikiyatri ve Nöroloji Hastanesi medikal ekibi, aile bireylerini de tedavi sürecine katarak, ailelere bipolar bozukluk konusunda bilgilendirici psikoeğitim çalışmaları yapar. Bu sayede hastaların tedaviyi bırakma oranlarının azaldığı, ailenin hastalarıyla ilişkilerindeki çıkmazların tanımlanarak, aile içi uyumun arttığı gözlenmiştir. Hasta yakınlarının da sabırlı, anlayışlı ve destekleyici yaklaşımları yanında düzenli ve uzun süreli terapilerle sonuç alınabileceğini ve sık hekim değiştirilmemesi gerektiğini bilmelerinde yarar vardır.
Moodist Psikiyatri ve Nöroloji Hastanesi’nde ayrıca gerekli durumlarda EKT (Elektro Konvulsiv Tedavi) ve TMS (Transkraniyal Manyetik Stimülasyon) tedavisi uygulanabilmektedir. Tedaviye direncin ve hastalığın yoğun olduğu dönemlerde EKT ile genel anestezi altında beyin ön bölgesine elektro-şok verilir. Kişi anestezi altında olduğu için EKT tedavisini birebir yaşamaz. Bu tedavi ile beyin biyokimyasallarında hızlı salınım görülür. TMS ile ruhsal hastalıklarla ilgili önceden belirlenmiş bölgelere uygulanıp, buralarda elektrofizyolojik değişiklikler meydana getirerek klinik iyileşme sağlanır. Uygulama sırasında manyetik akımı oluşturan bobin (coil) saçlı derinin üzerinden hedef beyin bölgesinin bulunduğu noktaya yerleştirilir. Vücuda herhangi bir girişim olmadan, saçlı derinin üzerinden uygulanır. Psikiyatrik hastalık tanısına göre, hedef bölge ve uygulanacak manyetik akımın şiddeti belirlenir.

Depresyon tedavisi birçok şekilde sürdürülebilir. Yatarak tedavinin yeri oldukça önemlidir. Özellikle hastalığı ve tedaviyi kabul etmeme durumu ile kişinin kendisine veya çevresine zarar verme olasılığının yüksek olduğu durumlarda, hastanın hastaneye yatırılarak tedavi edilmesi yaşamsal bir önem taşır. Major depresyon veya psikotik belirtileri olan depresyonda, hasta için yatış uygulamaları da uygun görülebilir.

Moodist’te hasta güvenliği ve konforu ön plandadır.

Moodist Psikiyatri ve Nöroloji Hastanesi’nde, hastaların konforlu ve güvenilir bir şekilde tedavi göreceği 75 yatak kapasiteli psikiyatri yataklı servis bulunur. Hastaların kendi doktorlarının gerekli gördüğü kısıtlamalar dışında herhangi bir ek müdahalenin yapılmadığı, hastaların kendi iradeleriyle, kendi odalarına ve ortak alana geçebilecekleri servislerde tıbbi gözetim ve müdahaleler ön plandadır.

Bu servislerde hastaların kendilerine ve çevresine zarar verme ihtimalini ortadan kaldırabilmek için teknik donanım ve düzenlemeler kırılmaz cam ve yumuşak köşeli mobilyalarla tasarlanmıştır. Alanlarında deneyimli psikiyatri uzmanları, psikologlar, hemşireler ve yardımcı sağlık personeli ile 24 saat hizmet verilir. 

Serviste, hastaların ortak kullandıkları bir adet çok amaçlı salon, 1 adet etkinlik odası ve 1 adet sigara odası bulunur. Serviste yatan hastalar; psikolog ve hemşireler eşliğinde günaydın toplantısı, müzik, dans, ebru atölyesi, resim, spor, seramik gibi birçok çalışmaya katılabilir. Doktorları uygun görürse, hastalar belirli saatlerde hastanenin sahip olduğu özel bahçelerde serbest zaman geçirebilir ve belirlenen ziyaret saatleri kapsamında yakınlarıyla görüşebilir.
 

 
Bize Ulaşın