BAĞIMLILIK TEDAVİSİNDE AİLE NEREDE DURMAKTADIR?

BAĞIMLILIK TEDAVİSİNDE AİLE NEREDE DURMAKTADIR?

Bağımlılık tedavisi ailenin köşe taşlarından birini oluşturduğu tedavilerdendir. Bağımlılıklarda özellikle madde bağımlılığı temelinde baktığımızda ergenlik döneminde başlangıç oranı oldukça yüksektir. Ergenlik döneminde artık bireyselleşmeye ve ailesinden ayrışmaya başlayan kişi için artık aile bir adım gerideyken sosyal çevre ve arkadaşlıklar ailenin yerini almaya başlar ve aile bu noktada bir basamak geriye düşer.

Eğer bu olağan süreçte bir de aile içi uyumsuzluk ve iletişim problemleri varsa zamanla aile içi bazı yaralar açılmaya başlar. Özellikle aile bağları ve anne-baba-çocuk arasındaki ilişkinin kalitesi zayıfsa, aile içi olumsuz duygu ifadesi ve çatışma/gerilim oranı fazla ise, aileler sıklıkla mesafeli ve cezalandırıcı bir tutum içindeyse madde bağımlılığı riski oldukça artmaktadır. Kişiler aile içinde bulamadığı iletişimi ve duygusal desteği dış çevre ile kapatma yoluna gidebilmekte ve aynı zamanda aile içindeki gergin ve çatışmalı ortamdan kendini madde kullanarak soyutlayabilmektedir. Tüm bunların yanında bir de başka bir aile ferdinin madde kullanımı mevcutsa aile içi kullanım ve bağımlılık oranları oldukça artmaktadır.

Her aile sıklıkla çocuklarının madde kullanımını öğrendikten sonra bir yıkım yaşamaktadır. Bu yıkım her ailenin çocuklarına karşı yaptığı türden bir maddi/manevi yatırımın sonucu olarak oluşan duygusal yıkımdır. Devamında bu duygusal yıkımı öfke patlamaları, madde kullanımını kabullenememe/inkar ve arkasından ebeveynlik konusunda suçluluk ve utanç duygusu izleyebilmektedir. Sonuçta madde kullanımı aile içi ve dışı birçok zararlı sonuçlara sebebiyet verebilecek bir kullanımdır. Bu nedenle aile bu noktada oldukça önemli bir konumda durmaktadır.

Aileyi bir sistem olarak ele aldığımızda aile içi rollere, ilişkilere ve tüm bu aile sisteminin dengesine bakmak gereklidir. Çünkü madde kullanımlarında sıklıkla bu denge bozulmuş veya bozulma sürecindedir. Bu dengenin bozulması ise tüm aile fertlerini oldukça derinden etkilemektedir. Kişiler bu süreçte madde kullanımının etkisi ile istenmeyen arkadaşlıkların içerisinde bulunabilmekte, suça yönelik davranışlar sergileyebilmekte ve bunlarla birlikte öfke patlamaları yaşayıp saldırgan davranışlarda bulunabilmektedir. Tüm bunlar sebebi ile madde kullanımlarında aileye destek ve ailenin çocuğuna desteği önemli bir konudur.

Madde Bağımlısı Çocuğunuz Varsa

Peki, madde bağımlısı bir çocuğa sahip olan ebeveynler neler yapabilir? Aile içi sınırları ve kuralları yeniden belirleme yoluna gidebilir, sorun çözme konusunda yeni yöntemler geliştirebilir, iletişim becerilerini arttırma gayreti içerisinde bulunabilir ve aslında en önemlisi bu noktada çocuğunu yeterince iyi anlayabilmeli ve ona tedavi sürecinde yeterli desteği sağlayabilmelidir.

Unutmamak gerekir ki madde bağımlılığı tedavisinin birden çok ayağı bulunmaktadır, bu nedenle kanayan yarayı daha fazla kanatmamak adına bu konuda her zaman uzman birinden tedavi ve yardım desteği alınmalıdır.

Bize Ulaşın