Moodist Kognitif Test (MoodCog)

Bilişsel işlevlerin değerlendirilmesi amacıyla Moodist Psikiyatri ve Nöroloji Hastanesi’nin geliştirdiği internet tabanlı bir test programıdır. Bu testle aşağıdaki bilişsel işlevler değerlendirilir:

  • Dikkat
  • Hafıza
  • Dürtüsellik
  • Risk alma

MoodCog, bireylerin bilişsel işlevlerini değerlendirmek ve tedavi sürecinde iyileşmeyi gözlemlemek için çok önemli bir kaynak oluşturur.

Bize Ulaşın