WISC-IV

Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği IV

Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği IV, 6 – 16 yaş 11 ay aralığındaki çocukların bilişsel becerilerini değerlendirmeyi amaçlayan ve yetkin kişiler tarafından bireysel olarak uygulanan klinik bir ölçme aracıdır. Bu ölçüm aracı ile çocuğu hem kendi içinde hem de yaşıtlarına göre değerlendirme olanağı sağlanırken, aynı zamanda çocuğun güçlü ya da desteklenmesi gereken becerileri için gerekli çalışmayı yapabilmek amacıyla veriler elde edilir. WISC-IV, klinik alanda çocuklar için yaygın olarak kullanılan WISC-R ‘ın güncellenmiş halidir. WISC-R’ın uyarlama yapıldığı yıllardaki koşullarla sınırlı kalması nedeni ile günümüz çocuklarının zihinsel gelişimlerini, güçlü ve zayıf yönlerini tam olarak yansıtmadığı ve elde edilen sonuçların güvenilir olmadığı düşüncesiyle yenilenmesine ihtiyaç duyulmuştur. Ölçmeyi hedeflediği yaş aralığındaki çocukların değerlendirilmesi için bilimsel ve güncel verilere dayanan WISC-IV, klinik ve eğitim alanında planlama, çalışma ve danışmanlık yapmak için alanda kullanılan en güvenilir ölçüm aracı olarak kabul görmektedir.

Bize Ulaşın