Bunama (Demans)

Demans, kişinin çeşitli sebeplere bağlı olarak günlük yaşantısını bozacak derecede beyin işlevlerinden bir ya da birkaçını kaybetmesi olarak tanımlanabilir. Farklı nedenlerle demans ortaya çıkabilir. İlk yapılması gereken geri dönüşümlü ve dönüşümsüz bilişsel bozulmaları ayırt etmektir. Genç yaşlarda görülen unutkanlık şikayetinin en sık rastlanan sebebi depresyon olmakla birlikte, insan ömrünün uzaması nedeniyle toplumda demans görülme oranı gittikçe artmaktadır. İleri yaşta görülen demansın en yaygın sebebi Alzheimer hastalığıdır. Unutkanlık ile başlayan şikayetler, bilişsel aktivitelerde azalma, düşünce bozuklukları, günlük aktiviteleri yapmakta zorluk, yemek yemeyi reddetme, içine kapanma gibi şikayetlerle ilerler.

Alzheimer hastalığı haricinde beyin damarların yapısındaki bozukluklara bağlı olarak da bunama görülebilir. Tüm bu hastalıkların takip ve tedavisi nöroloji uzmanları tarafından yapılmaktadır.

Bize Ulaşın