Uzman Psikolog Begüm Sevinç

Mesleki İlgi Alanları

 • Travma
 • Panik Bozukluk
 • Obsesif Kompulsif Bozukluk
 • Depresyon
 • EMDR(Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme)   

 • BDT (Bilişsel ve Davranışçı Terapi)

 • Yeme Bozuklukları  

Uzman Psikolog Begüm Sevinç

Uzman Psikolog


Mesleki İlgi Alanları

 • Travma
 • Panik Bozukluk
 • Obsesif Kompulsif Bozukluk
 • Depresyon
 • EMDR(Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme)   

 • BDT (Bilişsel ve Davranışçı Terapi)

 • Yeme Bozuklukları  

2018 yılında burslu olarak öğrenim gördüğü İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nü bölüm 5.’si olarak tamamlamıştır. Lisans sürecinde Çapa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi gibi kurumlarda staj yapmıştır. 

Hemen ardından burslu olarak İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde Yüksek Lisans Programı’na başlamıştır. Bitirme tezini ‘’Bağlanma Stilleri ve Stresle Baş etme Tutumlarının Travma Sonrası Stres Belirtileri Şiddeti Üzerinde Etkisi’’  konusuyla Prof. Dr. Tamer Aker danışmanlığında başarı ile tamamlamıştır.

Yüksek lisans klinik stajını Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde ayaktan tedavi ünitesinde yapmıştır. Bunların yanı sıra UNICEF, Aile Çalışma Bakanlığı ve Hayata Destek Derneği gibi kuruluşlarda proje asistanı olarak görev almış, çeşitli kuruluşlarda seminer düzenlemiştir. 

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’nün Korona Virüs Salgını’na bağlı olarak oluşturduğu Ruh Sağlığı Komisyon’unda haritalandırma çalışmalarını yürütmekte görev almıştır.

Mesleki ilgi alanları ruhsal travma, depresyon ve anksiyete bozukluklarıdır. Klinik çalışmalarında yetişkin bireyler ile; Bilişsel ve Davranışçı Terapi ve EMDR ( Göz Hareketleri ile Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme) psikoterapi yaklaşımlarını kullanmaktadır.

Terapi süpervizyonlarını Prof. Dr. A. Tamer Aker ve Prof. Dr. Önder Kavakçı’dan almakta olup halen de süpervizyon sürecine devam etmektedir.  

Uzm. Psk. Begüm Sevinç 2019 yılından yılından itibaren Moodist Psikiyatri ve Nöroloji Hastanesi Genel Psikiyatri Yataklı Servisi’nde Sorumlu Servis Psikoloğu olarak çalışmaktadır. Ayrıca Erişkin Polikliniği’nde de hasta takibi yapmaktadır.

Çalışmaları

30 Mart 2019 Prof. Dr. Kaan Ökten ve Psikiyatrist Özgür Öğütçen ‘’Ölüm Varoluş ve Travma’’ Semineri
26 Mart 2019 İnda Danışmanlık Travma Paylaşım Oturumları
12 Mart 2019 Atölye Çalışması: Dr. Öğretim Üyesi Yudum Söylemez ile Çift ve Aile Terapisine ve Sistemik Terapiye Genel Bakış
10 Mart- 1Şubat Prof. Dr. Kültegin Ögel Bağımlılık Danışmanlığı Eğitimi
19 Mart 2019 Prof. Dr. Yankı Yazgan ‘’Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu’’ Semineri
5 Mart 2019 Dr. Alper Hasanoğlu ‘’İlişkiyi Psikanalitik Olarak Anlamak, Sistematik Olarak Yorumlamak
16-17 Şubat 2019 Ece Türkmut Dere tarafından Travma Duyarlı Yoga Eğitimi
12 Şubat 2019 Prof. Dr. Alp Üçok ‘’Psikotik Bozukluklarda Son Araştırma ve Kavramlar’’Semineri
5 Şubat 2019 Dr. Alper Hasanoğlu ‘’Çift Terapileri İlişkideki Tuzaklar’’ Semineri
29 Ocak 2019 Prof. Dr. Motovallı Mukaddes ‘’Son Araştırma Verileri Işığında Otizimi Anlamak’’ Semineri
15 Ocak 2019 Olcay Yazıcı ‘’Duygudurmun Gizemleri’’ Semineri
8 Ocak 2019 Prof. Dr. Ejder Akgün Yıldırım ‘’Her Yönü ile Ruhsal Travma’’ Semineri
Aralık 2019 Türkiye Travmatik Stres Kongresi
Kasım 2018 Dr. Özgür Bolat’la Anne Baba Okulu Eğitimi 100% burslu*
Kasım 2018 Uzm Psk. Tuğçe Çetin İlişkilerde Şiddet Atölyesi
Mart 2018 Çift ve Aile Terapileri Derneği (Couple and Family Therapy Association) Sempozyumu
Mayıs 2015 İstanbul Bilgi Universitesi Psikoloji Günleri
Nisan 2015 İstanbul Bilgi Universitesi Psikoloji Günleri

Bize Ulaşın