Dr. Öğr. Üyesi Emre Köroğlu / Psikiyatri Uzmanı

Mesleki İlgi Alanları

 • Şizofreni ve Diğer Psikotik Hastalıklar
 • Bipolar Bozukluk
 • Depresyon
 • Bilişsel Davranışçı Terapi
 • EMDR
 • Anksiyete Bozuklukları
 • Obsesif Kompulsif ve İlişkili Bozukluklar
 • Alkol Madde Kullanımı ile İlişkili Bozukluklar
 • Somatoform Bozukluklar
 • Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu
 • Cinsel İşlev Bozuklukları
 • Yeme Bozuklukları

Dr. Öğr. Üyesi Emre Köroğlu / Psikiyatri Uzmanı

Psikiyatri Uzmanı


Mesleki İlgi Alanları

 • Şizofreni ve Diğer Psikotik Hastalıklar
 • Bipolar Bozukluk
 • Depresyon
 • Bilişsel Davranışçı Terapi
 • EMDR
 • Anksiyete Bozuklukları
 • Obsesif Kompulsif ve İlişkili Bozukluklar
 • Alkol Madde Kullanımı ile İlişkili Bozukluklar
 • Somatoform Bozukluklar
 • Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu
 • Cinsel İşlev Bozuklukları
 • Yeme Bozuklukları

Psikiyatri Uzmanı Dr. Emre Köroğlu, 1984 yılında Eskişehir’de doğdu.
Liseyi Eskişehir Anadolu Lisesi’nde okudu.
2002-2008 yılları arasında Gülhane Askeri Tıp Akademisi’ndeki tıp eğitimi ardından, 2011-2017 arasında Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde psikiyatri uzmanlık eğitimini tamamlayarak psikiyatri uzmanı ünvanını aldı.
2015 yılında Almanya’da Charite-Berlin Tıp Fakültesi Kültürlerarası Psikiyatri Kliniğinde çalıştı.
2011-2016 yılları arasında Bilişsel Davranışçı Terapi eğitimini tamamlayarak Kognitif ve Davranış Terapileri Derneği (KDT) ve European Association for Behavioural and Cognitive Therapies (EABCT) derneğinden kognitif davranışçı terapist, 2015 yılında Davranış bilimleri Enstitüsü’nden EMDR terapisti ünvanını aldı.
2017-2019 yılları arasında Hatay Reyhanlı Devlet Hastanesi’nde zorunlu hizmet görevini psikiyatri uzmanı ve Toplum Ruh Sağlığı Merkezi sorumlu hekimi olarak tamamladı.
2020 yılı itibariyle Beykent Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD’da öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

Çalışmaları

1995-2002: Eskişehir Anadolu Lisesi
2002-2008: Gülhane Askeri Tıp Akademisi Tıp Fakültesi
2009-2010: Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
2011-2017: Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi (Psikiyatri Uzmanlık Eğitimi)

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri ABD (2011-2017) (Uzmanlık Eğitimi)
Charite Universitatmedizin Intercultural Psychiatry Berlin/Almanya (2015) (Psikiyatrist)
T.C. Sağlık Bakanlığı Reyhanlı DevletHastanesi (2017-) (Uzman Psikiyatrist)
Psikodestek Çocuk ve Aile Danışmanlığı Merkezi Acıbadem/İstanbul (2012-2017) (Psikoterapist ve Danışman)

Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitimi ve Süpervizyon: Kognitif ve Davranışçı Terapiler Derneği: Prof. Dr. Mehmet Zihni Sungur (2011-2016)
Dinamik Yönelimli Psikoterapi Eğitimi; Temel Bilgi ve Kavramlar, Kişilik Bozukluklarının Terapisi: Prof. Dr. Doğan Şahin (2011-2012)
EMDR Eğitim ve Süpervizyonu: Davranış Bilimleri Enstitüsü, UzmPsk Emre Konuk(2015)
Cinsel İşlev Bozuklukları: Prof. Dr. Doğan Şahin (2012)
Cognitive Behavior Therapy for Social Anxiety Disorder: 7th International Congress of Cognitive Psychotherapy (2011)
Fear of Compassion:7th International Congress of Cognitive Psychotherapy (2011)
Cognitive Behavior Therapy for Obsessive Compulsive Disorder: 7th International Congress of Cognitive Psychotherapy (2011)
BAP Masterclass in Bipolar Disorders: British Association for Psychopharmacology (2015)
Vaka Süpervizyonu: Dr. Axel Würz (2011-2015)

Türkiye Psikiyatri Derneği
Konitif ve Davranış Terapileri Derneği
Bipolar Bozukluklar Derneği
International Society for Bipolar Disorders
Türk-AlmanPsikiyatri Psikoterapi Psikososyal Sağlık Derneği
EMDR Derneği

Bize Ulaşın