Prof. Dr. A. Tamer Aker

Mesleki İlgi Alanları

 • Şizofreni ve diğer psikotik hastalıklar
 • Duygudurum hastalıkları
 • Anksiyete hastalıkları
 • Bilişsel ve davranışçı terapiler
 • Cinsel işlev sorunları
 • Toplum ruh sağlığı
 • Travma ve ilişkili hastalıklar

Prof. Dr. A. Tamer Aker

Medikal Direktör, Psikiyatri Uzmanı

1991 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olan A. Tamer Aker, aynı yıl içinde Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde psikiyatri uzmanlık eğitimine başladı. 1996 yılında psikiyatri uzmanlığını, 2000 yılında ise psikiyatri doçentliğini alan Tamer Aker, 2005 yılında profesörlük unvanını aldı.

ÇALIŞMALARI

1994 – 2001 yılları arasında Londra Kings College’a bağlı olarak İstanbul’da açılan Davranış Bilimleri Tedavi ve Araştırma Merkezi’nde (DABATEM) travma ve afet ruh sağlığı çalışmalarına başladı. Burada Davranışçı ve Bilişsel Terapiler (DBT) konusunda eğitim aldı ve deneyim kazandı. Bu süreç içinde ağırlıklı olarak travmatik stres ve kaygı bozuklukları alanlarında çalışmalarını sürdürdü. Şizofrenide bilişsel ve davranışçı tedavi uygulamalarına başladı.

2002 yılında Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı’nda görev yapmaya başlayan Aker, çeşitli idari görevlerin yan ısıra bölüm başkanlığı görevini de uzun süre boyunca yürüttü. Bu dönemde halk sağlığı alanında yüksek lisans derecesini aldı. Fogarty Bursu ile Boston Üniversitesi ve Harvard Üniversitesi’nde Halk Sağlığı Bölümü’nde epidemiyoloji eğitimini tamamladı. Michigan Üniversitesi ve Leicester Üniversitesi’nde çeşitli eğitimler aldı. 2013 yılında Aberdeen Travma Merkezi’nde / İskoçya davetli öğretim üyesi olarak görev yaptı.

Türkiye’de ilk kez ruhsal travma alanında yüksek lisans programının Kocaeli Üniversitesi’nde kurulmasına ve 2014 yılında da Ruhsal Travma ve Afet Çalışmaları Uygulamalı Doktora Programı’nın kurulmasına öncülük etti. Uluslararası Ruhsal Travma Toplantılarının başlatılmasında öncü olarak hem ülkemizde hem de yurtdışında bu alanda çalışan uzmanların ortak platformlar oluşturmasına katkı sundu. 2006 yılında kurulan Afetlerde Psikososyal Hizmetler Birliği’nin (APHB) kurucu üyeleri arasında yer aldı ve halen APHB’nin yürütme kurulu üyesidir. Van / Erciş Depremi ve Soma Maden Faciası psikososyal destek programı müdahale programlarını yürüten kurulda yer aldı. Türkiye Psikiyatri Derneği’nin kurucu üyeleri arasında yer aldı ve Derneğin yönetim kurulunda görev yaptı.

Savaş sonrası Saray Bosna’da çeşitli çalışmalara katılarak Balkan Üniversiteleri ile işbirliği geliştirme çalışmalarını yürüttü. Depremin ardından Pakistan’da, tsunaminin ardından Banda Aceh – Endonezya’da ve Sri Lanka’da, savaş sonrasında Bosna Hersek gibi ülkelerde afet / travma sonrası ruh sağlığı çalışmalarının yürütücülüğünü yaptı. Pakistan’da yeterlik geliştirme projelerini başlattı ve bir ruhsal travma merkezinin kurulmasına öncülük etti. Irak, Filistin (Batı Şaria ve Gazze) ve İsrailli uzmanların yeterlilik geliştirme çalışmalarında yer aldı. World Mental Health Survey gibi önemli uluslararası projelerdeki görevlerinin yanı sıra; endüstri bölgeleri ve büyük ölçekli endüstriyel işyerlerinde ruhsal travma ve ilişkili sorunlarda değerlendirme ve terapi yaklaşımları konulu proje ve uygulamalar yürüttü. 15 Temmuz Darbe Girişimi’nin ruhsal etkilerini azaltmaya yönelik Üsküdar/Çengelköy’de yapılandırılan projenin yürütücüleri arasında yer aldı ve Ankara Katliamı, Atatürk Havalimanı terör saldırısı gibi olayların ruhsal etkilerini azaltmaya yönelik projelere katkı verdi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Meclis Araştırma Komisyonu’nda sağlıkta şiddetin önlenmesi ile ilgili çalışmalara ve TC Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan Ulusal Ruh sağlığı Eylem Planı’na katkı sundu. Başbakanlık Deprem Danışma Kurulu üyeliği, Türkiye Kızılay Derneği danışmanlığı, Sınır Tanımayan Doktorlar (Türkiye) danışmanlığı, Türkiye İnsan Hakları Vakfı danışmanlığı gibi görevler üstlendi. Avrupa Parlamentosu’nda ülkemizdeki mültecilere yönelik çalışmalara katkı sundu.

2017 yılından itibaren çalışmalarını İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde yürütmeye başlayan A. Tamer Aker, bu üniversitede Travma ve Afet Çalışmaları Uygulamalı Ruh Sağlığı Yüksek Lisans Programı’nı başlatmıştır.

Halen Dünya Sağlık Örgütü Türkiye Temsilciliği ile özellikle Suriye’den ülkemize gelenlere yönelik Mülteci Ruh Sağlığı Çalışmaları’nı yürüten Tamer Aker, Türkiye’de mülteci ruh sağlığı alanında çalışan Türkiye Kızılay Derneği, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu gibi birçok kurum, kuruluş ve uzmanla birlikte birçok çalışma yürütmektedir.

A. Tamer Aker’in Türkçe ve yabancı dillerde yazılmış çeşitli makale, kitap bölümü ve kitapları bulunmakta olup, yurtiçi ve yurtdışında çok çeşitli kongrelerde davetli veya konuk konuşmacı olarak yer almıştır.

Mesleki İlgi Alanları

 • Şizofreni ve diğer psikotik hastalıklar
 • Duygudurum hastalıkları
 • Anksiyete hastalıkları
 • Bilişsel ve davranışçı terapiler
 • Cinsel işlev sorunları
 • Toplum ruh sağlığı
 • Travma ve ilişkili hastalıklar
Bize Ulaşın