Epilepsi (Sara)

Epileptik nöbetler beyin hücrelerinin anormal ve yoğun elektrik boşalımları olarak ortaya çıkan, şuur değişiklikleri ile birlikte olan ya da olmayan klinik tablodur. Halk arasında sara olarak bilinmektedir. Epilepsi başağrısından sonra nöroloji hekimleri tarafından ikinci en sıklıkla görülen kronik bir nörolojik durumdur. Nöbet bir hastalığın teşhisi değildir. Ciddi bir belirti ya da bulgudur. Kişi hayatının bir döneminde bir defaya mahsus epileptik nöbet geçirebilir.

Nöbetler zaman içinde her hasta için belli özelliklerde, bazen kendiliğinden bazen de tetikleyen faktörler zemininde tekrarlarsa epilepsi tanısı konulur. Cinsiyet ayırt etmeyen epilepsi hastalığı daha çok gençler ve ileri yaşlardaki kişilerde görülmektedir.

Epilepsi takip ve tedavisinde öncelikli olarak kullanılan tetkik yöntemi EEG'dir. Epilepsi tedavisi, nöroloji uzmanları tarafından, hastanın yaşı, diğer hastalıkları ve nöbetinin tipine göre seçilen antiepileptik ilaçlarla yapılır. Bazı hastalar uzun süreli hatta ömür boyu epilepsi ilaçları kullanabilirler. İlaç tedavisinde en önemli nokta ilaçların düzenli ve planlı kullanımıdır. İlaca direnç gösteren hastalarda epilepsi cerrahisi düşünülebilir.

Bize Ulaşın